New International Reader's Version

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord.

Sing a new song to the Lord.
    Sing praise to him in the assembly of his faithful people.

Let Israel be filled with joy because God is their Maker.
    Let the people of Zion be glad because he is their King.
Let them praise his name with dancing.
    Let them make music to him with harps and tambourines.
The Lord takes delight in his people.
    He awards with victory those who are humble.
Let his faithful people be filled with joy because of that honor.
    Let them sing for joy even when they are lying in bed.

May they praise God with their mouths.
    May they hold in their hands a sword that has two edges.
Let them pay the nations back.
    Let them punish the people of the earth.
Let them put the kings of those nations in chains.
    Let them put their nobles in iron chains.
Let them carry out God’s sentence against those nations.
    This will bring glory to all his faithful people.

Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 149

1Tamandani Yehova.

Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    matamando ake mu msonkhano wa oyera mtima.

Israeli asangalale mwa mlengi wake;
    anthu a ku Ziyoni akondwere mwa Mfumu yawo.
Atamande dzina lake povina
    ndi kuyimbira Iye nyimbo ndi tambolini ndi pangwe.
Pakuti Yehova amakondwera ndi anthu ake;
    Iye amaveka chipulumutso odzichepetsa.
Oyera mtima asangalale mu ulemu wake
    ndi kuyimba mwachimwemwe pa mabedi awo.

Matamando a Mulungu akhale pakamwa pawo,
    ndi lupanga lakuthwa konsekonse mʼmanja mwawo,
kubwezera chilango anthu a mitundu ina,
    ndi kulanga anthu a mitundu yonse,
kumanga mafumu awo ndi zingwe,
    anthu awo otchuka ndi unyolo wachitsulo,
kuchita zimene zinalembedwa zotsutsana nawo
    Uwu ndi ulemerero wa oyera mtima ake onse.

Tamandani Yehova.