New International Reader's Version

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord.

Sing a new song to the Lord.
    Sing praise to him in the assembly of his faithful people.

Let Israel be filled with joy because God is their Maker.
    Let the people of Zion be glad because he is their King.
Let them praise his name with dancing.
    Let them make music to him with harps and tambourines.
The Lord takes delight in his people.
    He awards with victory those who are humble.
Let his faithful people be filled with joy because of that honor.
    Let them sing for joy even when they are lying in bed.

May they praise God with their mouths.
    May they hold in their hands a sword that has two edges.
Let them pay the nations back.
    Let them punish the people of the earth.
Let them put the kings of those nations in chains.
    Let them put their nobles in iron chains.
Let them carry out God’s sentence against those nations.
    This will bring glory to all his faithful people.

Praise the Lord.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 149

Guds folks triumf

1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
    pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
Israel, glæd dig over din Skaber,
    Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Pris ham ved at danse af glæde,
    lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
Herren fryder sig over sit folk,
    han kommer de ydmyge til undsætning.

Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,
    juble af glæde natten igennem.
Med lovsang til Gud i hjerte og mund,
    og et tveægget sværd i hånden,
fuldbyrder de Guds dom over nationerne
    og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
De lægger fjendernes konger i lænker
    og stormændene i fodjern.
De udfører den dom, der er afsagt,
    men Guds trofaste tjenere vil blive æret.
Halleluja!