New International Reader's Version

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.
    Praise him in the heavens above.
Praise him, all his angels.
    Praise him, all his angels in heaven.
Praise him, sun and moon.
    Praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens.
    Praise him, you waters above the skies.
Let all of them praise the name of the Lord,
    because at his command they were created.
He established them for ever and ever.
    He gave them laws they will always have to obey.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.
Praise him, lightning and hail, snow and clouds.
    Praise him, you stormy winds that obey him.
Praise him, all you mountains and hills.
    Praise him, all you fruit trees and cedar trees.
10 Praise him, all you wild animals and cattle.
    Praise him, you small creatures and flying birds.
11 Praise him, you kings of the earth and all nations.
    Praise him, all you princes and rulers on earth.
12 Praise him, young men and women.
    Praise him, old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord.
    His name alone is honored.
    His glory is higher than the earth and the heavens.
14 He has given his people a strong king.
    All his faithful people praise him for that gift.
    All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 148

Psalmul 148

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
    lăudaţi-L în înălţimi!
Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui,
    lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
Lăudaţi-L, soare şi lună,
    lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
Lăudaţi-L, ceruri preaînalte,
    şi voi, ape de deasupra cerurilor!
Să laude Numele Domnului,
    căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
El le-a aşezat la locul lor pe vecie
    printr-o lege pe care nu o va încălca.[a]

Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ,
    monştri ai apelor şi toate adâncurile,
fulgerul[b] şi grindina, zăpada şi ceaţa,
    vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
munţii şi toate dealurile,
    copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele,
    târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile,
    prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele,
    bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului,
    pentru că numai Numele Lui este înălţat,
        iar măreţia Lui este mai presus de pământ şi ceruri!
14 El înalţă puterea poporului Său[c];
    aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi,
        pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape.

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 148:6 Sau: nu o vor încălca
  2. Psalmii 148:8 Sau: focul
  3. Psalmii 148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic