New International Reader's Version

Psalm 147

Psalm 147

Praise the Lord.

How good it is to sing praises to our God!
    How pleasant and right it is to praise him!

The Lord builds up Jerusalem.
    He gathers the scattered people of Israel.
He heals those who have broken hearts.
    He takes care of their wounds.

He decides how many stars there should be.
    He gives each one of them a name.
Great is our Lord. His power is mighty.
    There is no limit to his understanding.
The Lord gives strength to those who aren’t proud.
    But he throws evil people down to the ground.

Sing to the Lord and give him grateful praise.
    Make music to our God on the harp.
He covers the sky with clouds.
    He supplies the earth with rain.
    He makes grass grow on the hills.
He provides food for the cattle.
    He provides for the young ravens when they cry out.

10 He doesn’t take pleasure in the strength of horses.
    He doesn’t take delight in the strong legs of warriors.
11 The Lord takes delight in those who have respect for him.
    They put their hope in his faithful love.

12 Jerusalem, praise the Lord.
    Zion, praise your God.
13 He makes the metal bars of your gates stronger.
    He blesses the people who live inside you.
14 He keeps your borders safe and secure.
    He satisfies you with the finest wheat.

15 He sends his command to the earth.
    His word arrives there quickly.
16 He spreads the snow like wool.
    He scatters the frost like ashes.
17 He throws down his hail like pebbles.
    No one can stand his icy blast.
18 He gives his command, and the ice melts.
    He stirs up his winds, and the waters flow.

19 He has made his word known to the people of Jacob.
    He has made his laws and rules known to Israel.
20 He hasn’t done that for any other nation.
    They don’t know his laws.

Praise the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!