New International Reader's Version

Psalm 146

Psalm 146

Praise the Lord.

I will praise the Lord.
    I will praise the Lord all my life.
    I will sing praise to my God as long as I live.

Don’t put your trust in human leaders.
    Don’t trust in people who can’t save you.
When they die, they return to the ground.
    On that day their plans come to nothing.

Blessed are those who depend on the God of Jacob for help.
    Blessed are those who put their hope in the Lord their God.
He is the Maker of heaven and earth and the ocean.
    He made everything in them.
    He remains faithful forever.
He stands up for those who are treated badly.
    He gives food to hungry people.
The Lord sets prisoners free.
    The Lord gives sight to those who are blind.
The Lord lifts up those who feel helpless.
    The Lord loves those who do what is right.
The Lord watches over the outsiders who live in our land.
    He takes good care of children whose fathers have died.
    He also takes good care of widows.
But he causes evil people to fail
    in everything they do.

10 The Lord rules forever.
    The God of Zion will rule for all time to come.

Praise the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 146

Psalmul 146

Lăudaţi-L pe Domnul!

Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
    Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea;
        Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
Nu vă încredeţi în cei mari,
    în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână
    şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor
    şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
Creatorul cerurilor şi al pământului,
    al mării şi a tot ce cuprinde ea,
Păzitorul adevărului pe veci,
    Cel Ce susţine cauza celor asupriţi,
Cel Ce dă pâine celor flămânzi,
    Domnul Care eliberează prizonierii,
Domnul Care deschide ochii orbilor,
    Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi,
Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
    Domnul Care îi poartă de grijă străinului,
sprijină orfanul şi văduva,
    dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci,
    Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie!

Lăudaţi-L pe Domnul!