New International Reader's Version

Psalm 145

Psalm 145

A psalm of praise. A psalm of David.

I will honor you, my God the King.
    I will praise your name for ever and ever.
Every day I will praise you.
    I will praise your name for ever and ever.

Lord, you are great. You are really worthy of praise.
    No one can completely understand how great you are.
Parents praise your works to their children.
    They tell about your mighty acts.
They speak about your glorious majesty.
    I will spend time thinking about your wonderful deeds.
They speak about the powerful and wonderful things you do.
    I will talk about the great things you have done.
They celebrate your great goodness.
    They sing for joy about your holy acts.

The Lord is gracious, kind and tender.
    He is slow to get angry and full of love.
The Lord is good to all.
    He shows deep concern for everything he has made.
10 Lord, all your works praise you.
    Your faithful people praise you.
11 They tell about your glorious kingdom.
    They speak about your power.
12 Then all people will know about the mighty things you have done.
    They will know about the glorious majesty of your kingdom.
13 Your kingdom is a kingdom that will last forever.
    Your rule will continue for all time to come.

The Lord will keep all his promises.
    He is faithful in everything he does.
14 The Lord takes good care of all those who fall.
    He lifts up all those who feel helpless.
15 Every living thing looks to you for food.
    You give it to them exactly when they need it.
16 You open your hand
    and satisfy the needs of every living creature.

17 The Lord is right in everything he does.
    He is faithful in everything he does.
18 The Lord is ready to help all those who call out to him.
    He helps those who really mean it when they call out to him.
19 He satisfies the needs of those who have respect for him.
    He hears their cry and saves them.
20 The Lord watches over all those who love him.
    But he will destroy all sinful people.

21 I will praise the Lord with my mouth.
    Let every creature praise his holy name
    for ever and ever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii