New International Reader's Version

Psalm 145

Psalm 145

A psalm of praise. A psalm of David.

I will honor you, my God the King.
    I will praise your name for ever and ever.
Every day I will praise you.
    I will praise your name for ever and ever.

Lord, you are great. You are really worthy of praise.
    No one can completely understand how great you are.
Parents praise your works to their children.
    They tell about your mighty acts.
They speak about your glorious majesty.
    I will spend time thinking about your wonderful deeds.
They speak about the powerful and wonderful things you do.
    I will talk about the great things you have done.
They celebrate your great goodness.
    They sing for joy about your holy acts.

The Lord is gracious, kind and tender.
    He is slow to get angry and full of love.
The Lord is good to all.
    He shows deep concern for everything he has made.
10 Lord, all your works praise you.
    Your faithful people praise you.
11 They tell about your glorious kingdom.
    They speak about your power.
12 Then all people will know about the mighty things you have done.
    They will know about the glorious majesty of your kingdom.
13 Your kingdom is a kingdom that will last forever.
    Your rule will continue for all time to come.

The Lord will keep all his promises.
    He is faithful in everything he does.
14 The Lord takes good care of all those who fall.
    He lifts up all those who feel helpless.
15 Every living thing looks to you for food.
    You give it to them exactly when they need it.
16 You open your hand
    and satisfy the needs of every living creature.

17 The Lord is right in everything he does.
    He is faithful in everything he does.
18 The Lord is ready to help all those who call out to him.
    He helps those who really mean it when they call out to him.
19 He satisfies the needs of those who have respect for him.
    He hears their cry and saves them.
20 The Lord watches over all those who love him.
    But he will destroy all sinful people.

21 I will praise the Lord with my mouth.
    Let every creature praise his holy name
    for ever and ever.

Het Boek

Psalmen 145

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.
U bent mijn Koning.
Uw naam wil ik mijn leven lang loven.
Elke dag zal ik U eren
en uw naam prijzen zolang ik leef.
De Here is een grote God
en Hem komt alle eer toe.
Voor ons mensen is niet te begrijpen
hoe groot Hij is.
Van generatie op generatie
zal men U prijzen om wat U doet.
Men zal dan vertellen
over uw grote daden.
Ik wil vertellen
over uw geweldige heerlijkheid
en uw machtige wonderen.
Die gaan over uw macht en roem.
Ik wil vertellen hoe groot U bent.
Laat uw grote goedheid geroemd worden
en juichende liederen worden gezongen
over uw rechtvaardigheid.
De Here geeft genade
en ontfermt Zich liefdevol.
Hij heeft een onmetelijk geduld
en is groot in zijn goedheid en liefde.
De Here is goed voor iedereen
en vol liefde ontfermt Hij Zich
over alles wat Hij heeft gemaakt.
10 Alles wat U hebt gemaakt,
prijst U, Here.
Ook allen die U liefhebt,
zullen U loven.
11 Zij vertellen over uw goddelijk koningschap
en over uw grote macht.
12 Zo zullen alle mensen horen
over uw grote daden
en over de geweldige majesteit van uw koningschap.
13 Uw koningschap is eeuwig,
U heerst over elke generatie.
14 De Here ondersteunt
ieder die dreigt te vallen.
Ieder die gebukt gaat,
helpt Hij overeind.
15 Alle ogen zijn op U gericht,
U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.
16 Als U uw hand opendoet,
maakt U iedereen gelukkig.
17 De Here is rechtvaardig
in alles wat Hij doet.
Zijn goedheid en liefde stralen af
van alles wat Hij maakt.
18 De Here is dichtbij ieder
die Hem aanroept met een zuiver hart.
19 Mensen die ontzag voor Hem hebben,
komt Hij tegemoet.
Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.
20 De Here zorgt voor ieder
die van Hem houdt,
maar Hij vernietigt de ongelovigen.
21 Zonder ophouden wil ik vertellen
over de grootheid van de Here.
Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft
zijn heilige naam eren.