New International Reader's Version

Psalm 144

Psalm 144

A psalm of David.

Give praise to the Lord, my Rock.
    He trains my hands for war.
    He trains my fingers for battle.
He is my loving God and is like a fort to me.
    He is my place of safety and the God who saves me.
He is like a shield that keeps me safe.
    He brings nations under my control.

Lord, what are human beings that you take care of them?
    What are mere people that you think about them?
Their lives don’t last any longer than a breath.
    Their days are like a shadow that quickly disappears.

Lord, open up your heavens and come down.
    Touch the mountains, and they will pour out smoke.
Send flashes of lightning and scatter my enemies.
    Shoot your arrows and chase them away.
My enemies are like a mighty flood.
    Reach down from heaven and save me.
    Save me from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

My God, I will sing a new song to you.
    I will make music to you on a lyre that has ten strings.
10 You are the God who helps kings win battles.
    You save your servant David.

From death by the sword 11 save me.
    Set me free from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

12 While our sons are young,
    they will be like healthy plants.
Our daughters will be like pillars
    that have been made to decorate a palace.
13 Our storerooms will be filled
    with every kind of food.
The sheep in our fields will increase by thousands.
    They will increase by tens of thousands.
14     Our oxen will pull heavy loads.
None of our city walls will be broken down.
    No one will be carried off as a prisoner.
    No cries of pain will be heard in our streets.

15 Blessed is the nation about whom all these things are true.
    Blessed is the nation whose God is the Lord.

Het Boek

Psalmen 144

1Van David.

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij.
Hij maakt mij klaar voor de strijd,
gereed om aan te vallen.
God betoont mij zijn goedheid en liefde.
Hij beschermt mij.
Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.
Achter Hem kan ik schuilen.
Hij laat mij volken overwinnen.
Here, hoe is het mogelijk
dat U zelfs naar kleine mensen omziet?
Waarom zijn zij U zoveel waard?
Zoals een ademtocht voorbijglijdt
en in het niets verdwijnt,
vliegt ook een mensenleven voorbij.
Here, kom uit uw hoge hemel naar beneden
en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.
Zwaai uw bliksemschichten in het rond,
schiet uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.
Kom met uw macht uit de hoge hemel
en verlos mij uit dit grote gevaar,
uit de macht van vreemde volken.
Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.
Mijn God, ik wil voor U
een prachtig, nieuw lied zingen.
Onder begeleiding van de harp
zal ik psalmen voor U zingen.
10 U geeft koningen de overwinning
en verlost mij, uw dienaar David,
van de vreemde overheersing.
11 Verlos mij uit de overheersing
van de vreemde volken,
zij liegen en bedriegen
alsof geen waarheid bestaat.
12 Laat onze zonen opgroeien
als sterke jonge mannen
en onze jonge vrouwen worden
als de fraaiste beeldhouwwerken.
13 Geef ons voldoende voedselvoorraden,
van alles wat wij nodig hebben.
Laat onze schaapskudden enorm groot worden.
14 Laat ons vee gezonde jongen werpen.
Laat er vrede in het land zijn
en geen aanleiding tot paniek of vluchten.
15 Het volk dat zo kan leven,
is een gelukkig volk!
Het volk dat de Here God aanbidt,
is een gelukkig volk!