New International Reader's Version

Psalm 144

Psalm 144

A psalm of David.

Give praise to the Lord, my Rock.
    He trains my hands for war.
    He trains my fingers for battle.
He is my loving God and is like a fort to me.
    He is my place of safety and the God who saves me.
He is like a shield that keeps me safe.
    He brings nations under my control.

Lord, what are human beings that you take care of them?
    What are mere people that you think about them?
Their lives don’t last any longer than a breath.
    Their days are like a shadow that quickly disappears.

Lord, open up your heavens and come down.
    Touch the mountains, and they will pour out smoke.
Send flashes of lightning and scatter my enemies.
    Shoot your arrows and chase them away.
My enemies are like a mighty flood.
    Reach down from heaven and save me.
    Save me from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

My God, I will sing a new song to you.
    I will make music to you on a lyre that has ten strings.
10 You are the God who helps kings win battles.
    You save your servant David.

From death by the sword 11 save me.
    Set me free from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

12 While our sons are young,
    they will be like healthy plants.
Our daughters will be like pillars
    that have been made to decorate a palace.
13 Our storerooms will be filled
    with every kind of food.
The sheep in our fields will increase by thousands.
    They will increase by tens of thousands.
14     Our oxen will pull heavy loads.
None of our city walls will be broken down.
    No one will be carried off as a prisoner.
    No cries of pain will be heard in our streets.

15 Blessed is the nation about whom all these things are true.
    Blessed is the nation whose God is the Lord.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 144

Pagpasalamat sang Hari sa Dios Tungod sang Iya Pagdaog

1Dalayawon ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato.
Ginahanas niya ako sa pagpakig-away.
Siya ang akon mahigugmaon nga Dios kag mabakod nga palanaguan.
Siya ang akon dalangpan kag manughilway.
Siya ang akon taming kag sa iya ako nagapangayo sang proteksyon.
Ginapasakop niya sa akon ang mga nasyon.[a]

Ginoo, ano gid bala ang tawo nga ginakabalak-an mo gid?
Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginahunahuna mo gid?
Pareho man lang siya sa hangin nga nagalabay
kag ang iya mga inadlaw pareho sa landong nga umalagi lang.
Ginoo, abrihi ang langit kag magpanaog ka.
Tanduga ang mga bukid agod mag-alaso.
Magpadala ka sang kilat nga daw sa pana agod magpalalagyo ang akon mga kaaway kag maglalapta.
Halin sa langit, dawata ako kag luwasa sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga pareho sa mabaskog nga tubig.
Ini sila wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

Kantahan ko ikaw, O Dios, sang bag-o nga kanta nga ginatukaran sang arpa.
10 Ikaw ang nagpadaog sa mga hari kag nagluwas kay David nga imo alagad halin sa kamatayon.
11 Luwasa ako sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

12 Kabay pa nga ang amon mga anak nga lalaki, samtang pamatan-on pa sila, mangin pareho sa mga tanom nga nagatubo nga mabakod,
kag ang amon mga anak nga babayi mangin pareho sa matahom nga mga haligi sang palasyo.
13 Kabay pa nga mapuno ang amon bodega sang tanan nga klase sang patubas.
Kabay pa nga magdamo sing linibo ang amon mga karnero sa latagon,
14 kag ang amon mga baka magkarga sing madamo nga mga produkto.[b]
Kabay pa nga indi na kami pagsalakayon sang mga kaaway
kag indi na kami pagbihagon.[c]
Kag kabay pa nga wala na sing paghinibi sa kasubo sa amon mga dalan.

15 Bulahan ang mga tawo nga may kahimtangan nga pareho sina.
Bulahan ang mga tawo nga ang ila Dios amo ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 144:2 mga nasyon: ukon, mga katawhan. Amo ini sa Syriac, sa Targum, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, akon katawhan.
  2. 144:14 magkarga sing madamo nga mga produkto: ukon, magpamata sing madamo.
  3. 144:14 indi na kami pagsalakayon… pagbihagon: ukon, wala sing may mahar-asan ukon mapatyan sa pagpamata.