New International Reader's Version

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
You are faithful and right.
    Come and help me.
Don’t take me to court and judge me,
    because in your eyes no living person does what is right.

My enemies chase me.
    They crush me down to the ground.
They make me live in the darkness
    like those who died long ago.
So I grow weak.
    Deep down inside me, I’m afraid.

I remember what happened long ago.
    I spend time thinking about all your acts.
    I consider what your hands have done.
I spread out my hands to you in prayer.
    I’m thirsty for you, just as dry ground is thirsty for rain.

Lord, answer me quickly.
    I’m growing weak.
Don’t turn your face away from me,
    or I will be like those who go down into the grave.
In the morning let me hear about your faithful love,
    because I’ve put my trust in you.
Show me the way I should live,
    because I trust you with my life.
Lord, save me from my enemies,
    because I go to you for safety.
10 Teach me to do what you want,
    because you are my God.
May your good Spirit
    lead me on a level path.

11 Lord, bring yourself honor by keeping me alive.
    Because you do what is right, get me out of trouble.
12 Because your love is faithful, put an end to my enemies.
    Destroy all of them, because I serve you.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 143

Psalmul 143

Un psalm al lui David

Doamne, ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea la ruga mea!
În credincioşia şi dreptatea Ta,
    răspunde-mi!
Nu intra la judecată cu robul Tău,
    căci nici un om viu nu-şi poate apăra dreptatea înaintea Ta!

Duşmanul mă prigoneşte,
    mă zdrobeşte de pământ,
mă face să locuiesc în întunecimi
    asemenea celor morţi demult.
Duhul îmi este sleit;
    inima îmi este tulburată înăuntrul meu.

Îmi aduc aminte de zilele de odinioară,
    cuget la toate lucrările Tale
        şi mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.
Îmi întind mâinile către Tine;
    sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat.Sela
Doamne, grăbeşte-Te să-mi răspunzi,
    căci duhul îmi este istovit!
Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
    ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!
Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta,
    căci în Tine mă încred!
Fă-mi cunoscută calea pe care să merg,
    căci la Tine îmi înalţ sufletul!
Doamne, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    căci la Tine caut adăpost!
10 Învaţă-mă cum să-Ţi împlinesc voia,
    căci Tu eşti Dumnezeul meu!
Fie ca Duhul Tău cel bun
    să mă călăuzească prin locuri netede!

11 Din pricina Numelui Tău, Doamne, înviorează-mă!
    Din pricina dreptăţii Tale, scapă-mi sufletul din necaz!
12 Din pricina îndurării Tale isprăveşte cu duşmanii mei
    Şi nimiceşte toţi prigonitorii sufletului meu,
        căci eu sunt robul Tău!