New International Reader's Version

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
You are faithful and right.
    Come and help me.
Don’t take me to court and judge me,
    because in your eyes no living person does what is right.

My enemies chase me.
    They crush me down to the ground.
They make me live in the darkness
    like those who died long ago.
So I grow weak.
    Deep down inside me, I’m afraid.

I remember what happened long ago.
    I spend time thinking about all your acts.
    I consider what your hands have done.
I spread out my hands to you in prayer.
    I’m thirsty for you, just as dry ground is thirsty for rain.

Lord, answer me quickly.
    I’m growing weak.
Don’t turn your face away from me,
    or I will be like those who go down into the grave.
In the morning let me hear about your faithful love,
    because I’ve put my trust in you.
Show me the way I should live,
    because I trust you with my life.
Lord, save me from my enemies,
    because I go to you for safety.
10 Teach me to do what you want,
    because you are my God.
May your good Spirit
    lead me on a level path.

11 Lord, bring yourself honor by keeping me alive.
    Because you do what is right, get me out of trouble.
12 Because your love is faithful, put an end to my enemies.
    Destroy all of them, because I serve you.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 143

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo;
pamatii ang akon pagpakitluoy.
Tungod nga matarong kag matutom ikaw, buligi ako.
Indi ako paghukmi nga imo alagad,
kay wala sing bisan isa nga matarong sa imo atubangan.
Ginahingabot gid ako sang akon mga kaaway.
Ginpierdi nila ako kag ginbutang sa madulom nga prisohan;
daw pareho ako sa tawo nga dugay na nga napatay.
Gani nadulaan ako sang paglaom kag napuno sang kahadlok ang akon tagipusuon.
Nadumduman ko ang mga ginhimo mo sang una;
ginapamalandungan ko ang tanan mo nga binuhatan.
Ginabayaw ko ang akon mga kamot sa imo sa akon pagpangamuyo;
nauhaw ako sa imo pareho sa mamala nga duta nga nauhaw sa tubig.
Sabta ako gilayon, Ginoo.
Nadulaan na ako sang paglaom.
Indi ka magpanago sa akon, kay basi mapatay ako.
Kada aga, ipadumdom sa akon ang imo gugma,
kay sa imo ako nagasalig.
Ipakita sa akon ang husto nga dalan nga akon pagaagyan,
kay sa imo ako nagapangamuyo.
Luwasa ako sa akon mga kaaway, Ginoo,
kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
10 Tudlui ako sa pagsunod sang imo kabubut-on,
kay ikaw ang akon Dios.
Kabay pa nga ang imo maayo nga Espiritu magatuytoy sa akon sa kahimtangan nga wala sing katalagman.
11 Luwasa ako, Ginoo, agod mapadunggan ka.
Tungod nga matarong ka, luwasa ako sa kalisod.
12 Tungod sa imo gugma sa akon, pamatya ang akon mga kaaway,
kay ako imo alagad.