New International Reader's Version

Psalm 138

Psalm 138

A psalm of David.

Lord, I will praise you with all my heart.
    In front of those who think they are gods
    I will sing praise to you.
I will bow down facing your holy temple.
    I will praise your name,
    because you are always loving and faithful.
You have honored your holy word
    even more than your own fame.
When I called out to you, you answered me.
    You made me strong and brave.

Lord, may all the kings on earth praise you
    when they hear about what you have decided.
Lord, may they sing about what you have done,
    because your glory is great.

Though the Lord is high above all, he cares for the lowly.
    Though he is in heaven above, he sees them on earth below.
Trouble is all around me,
    but you keep me alive.
You reach out your hand to put a stop to the anger of my enemies.
    With your powerful right hand you save me.
Lord, you will show that I was right to trust you.
    Lord, your faithful love continues forever.
    You have done so much for us, so don’t stop now.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 138

Psalm 138

Tacksamhet för bönesvar

1Av David.

Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta.

Jag vill lova dig med sång inför gudarna.

2Jag böjer mig ner, mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn

för din nåd och trofasthet.

För du har upphöjt ditt namn och ditt ord över allting.

3När jag ropade till dig svarade du mig,

du styrkte mig och gav mig ny kraft.

4Alla kungar på jorden ska prisa dig, Herre,

när de får höra dina ord.

5De ska sjunga om Herrens vägar,

för Herrens härlighet är stor.

6Herren är den högste, men han ser till de låga.

De stolta genomskådar han redan på långt håll.

7När jag måste gå igenom nöd,

håller du mig vid liv.

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede,

och med din mäktiga hand räddar du mig.

8Herren kommer att fullborda sitt verk för mig.

Herre, din nåd varar för evigt.

Överge inte dina händers verk.