New International Reader's Version

Psalm 133

Psalm 133

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord. A psalm of David.

How good and pleasant it is
    when God’s people live together in peace!
It’s like the special olive oil
    that was poured on Aaron’s head.
It ran down on his beard
    and on the collar of his robe.
It’s as if the dew of Mount Hermon
    were falling on Mount Zion.
There the Lord gives his blessing.
    He gives life that never ends.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 133

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Onani, nʼkokoma ndi kokondweretsa ndithu
    pamene abale akhala pamodzi mwachiyanjano!
Zili ngati mafuta amtengowapatali othiridwa pa mutu,
    otsikira ku ndevu,
ku ndevu za Aaroni,
    oyenderera mpaka mʼkhosi mwa mkanjo wake.
Zili ngati mame a ku Heremoni
    otsikira pa Phiri la Ziyoni.
Pakuti pamenepo Yehova amaperekapo dalitso,
    ndiwo moyo wamuyaya.