New International Reader's Version

Psalm 132

Psalm 132

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Lord, remember David
    and all the times he didn’t do what he wanted.

Lord, he made a promise.
    Mighty One of Jacob, he made a promise to you.
He said, “I won’t enter my house
    or go to bed.
I won’t let my eyes sleep.
    I won’t close my eyelids
until I find a place for the Lord.
    I want to build a house for the Mighty One of Jacob.”

Here are the words we heard in Ephrathah.
    We heard them again in the fields of Kiriath Jearim.
“Let us go to the Lord’s house.
    Let us worship at his feet. Let us say,
Lord, rise up and come to your resting place.
    Come in together with the ark. It’s the sign of your power.
May your priests put on godliness as if it were their clothes.
    May your faithful people sing for joy.’ ”

10 In honor of your servant David,
    don’t turn your back on your anointed king.

11 The Lord made a promise to David.
    It is a firm promise that he will never break.
He said, “After you die,
    I will place one of your own sons on your throne.
12 If your sons keep my covenant
    and the laws I teach them,
then their sons will sit
    on your throne for ever and ever.”

13 The Lord has chosen Zion.
    That’s the place where he wants to live.
14 He has said, “This will be my resting place for ever and ever.
    Here I will sit on my throne, because that’s what I want.
15 I will greatly bless Zion with everything it needs.
    I will give plenty of food to the poor people living there.
16 I will put salvation on its priests as if it were their clothes.
    God’s faithful people will always sing for joy.

17 “Here in Jerusalem I will raise up a mighty king from the family of David.
    I will set up the lamp of David’s kingdom for my anointed king.
    Its flame will burn brightly forever.
18 I will put shame on his enemies as if it were their clothes.
    But he will wear on his head a shining crown.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 132

Psalmul 132

Un cântec de pelerinaj

Doamne, aminteşte-Ţi de David
    şi de toate necazurile lui,
de cel ce I-a jurat Domnului,
    cel ce I-a făcut un jurământ Puternicului lui Iacov:
„Nu voi intra în cortul căminului meu,
    nici nu mă voi sui în aşternutul patului meu,
nu voi da somn ochilor mei,
    nici aţipire pleoapelor mele,
până când nu voi găsi un loc pentru Domnul,
    un Lăcaş pentru Puternicul lui Iacov“.

„Iată, noi am auzit despre el[a] în Efrata
şi l-am găsit pe terenurile împădurite[b].
Să mergem la Lăcaşul Lui,
    să ne închinăm la picioarele tronului Său!“
Ridică-Te, Doamne, şi vino în locul Tău de odihnă,
    Tu şi chivotul tăriei Tale!
Preoţii Tăi să se îmbrace cu dreptate,
    iar credincioşii Tăi să strige de bucurie.

10 Din pricina lui David, robul Tău,
    nu-Ţi întoarce faţa de la unsul Tău!
11 Domnul i-a jurat lui David adevărul
    şi nu se va răzgândi:
„Îl voi pune pe tronul tău
    pe unul dintre urmaşii tăi.
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu
    şi mărturiile Mele, pe care îi voi învăţa,
atunci chiar şi fiii lor vor sta pe tronul tău
    pentru totdeauna“.

13 Domnul a ales Sionul,
    El a dorit să locuiască acolo.
14 „Acesta este locul Meu de odihnă pentru totdeauna.
    Aici voi locui, căci l-am dorit.
15 Îi voi binecuvânta din belşug hrana
    şi-i voi sătura cu pâine săracii.
16 Îi voi îmbrăca preoţii cu mântuire,
    iar credincioşii lui vor striga de bucurie.

17 Acolo îi voi ridica lui David un urmaş[c]
    şi-i voi aprinde o candelă unsului Meu.
18 Îi voi îmbrăca duşmanii cu ruşine,
    dar pe fruntea lui va străluci coroana.“

Notas al pie

  1. Psalmii 132:6 Cu referire la chivot
  2. Psalmii 132:6 Sau: pe terenurile lui Iaar, fiind vorba despre Chiriat-Iearim
  3. Psalmii 132:17 Lit.: Acolo voi face ca un corn să crească pentru David, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; vezi şi Ier. 23:5; Zah. 3:8; 6:12