New International Reader's Version

Psalm 124

Psalm 124

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord. A psalm of David.

Here is what Israel should say.
    Suppose the Lord had not been on our side.
Suppose the Lord had not been on our side
    when our enemies attacked us.
Suppose he had not been on our side
    when their burning anger blazed out against us.
    Then they would have swallowed us alive.
They would have been like a flood that drowned us.
    They would have swept over us like a rushing river.
They would have washed us away
    like a swollen stream.

Give praise to the Lord.
    He has not let our enemies chew us up.
We have escaped like a bird
    from a hunter’s trap.
The trap has been broken,
    and we have escaped.
Our help comes from the Lord.
    He is the Maker of heaven and earth.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 124

Tacksägelse för befrielse ur nöden

1En vallfartssång. Av David.

Om Herren inte hade stått på vår sida

– så ska Israel säga – 

2om Herren inte hade stått på vår sida,

när människor anföll oss,

3då skulle de ha svalt oss levande

och utplånat oss i sin brinnande vrede mot oss.

4Vattnen skulle ha övertäckt oss,

strömmen sköljt över oss,

5de forsande vattnen flödat över oss.

6Välsignad vare Herren,

som inte har låtit dem slita oss i stycken.

7Vi har kommit undan,

som en fågel från jägarens snara.

Snaran har gått sönder,

och vi har kommit undan.

8Vår hjälp kommer från Herren,

han som har gjort himmel och jord.