New International Reader's Version

Psalm 124

Psalm 124

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord. A psalm of David.

Here is what Israel should say.
    Suppose the Lord had not been on our side.
Suppose the Lord had not been on our side
    when our enemies attacked us.
Suppose he had not been on our side
    when their burning anger blazed out against us.
    Then they would have swallowed us alive.
They would have been like a flood that drowned us.
    They would have swept over us like a rushing river.
They would have washed us away
    like a swollen stream.

Give praise to the Lord.
    He has not let our enemies chew us up.
We have escaped like a bird
    from a hunter’s trap.
The trap has been broken,
    and we have escaped.
Our help comes from the Lord.
    He is the Maker of heaven and earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.