New International Reader's Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Let the people of Israel say,
    “His faithful love continues forever.”
Let the priests of Aaron say,
    “His faithful love continues forever.”
Let those who have respect for the Lord say,
    “His faithful love continues forever.”

When I was in great trouble, I cried out to the Lord.
    He answered me and set me free from my trouble.
The Lord is with me. I will not be afraid.
    What can mere human beings do to me?
The Lord is with me. He helps me.
    I win the battle over my enemies.

It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in mere human beings.
It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in human leaders.

10 The nations were all around me.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
11 They were around me on every side.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
12 They attacked me like swarms of bees.
    But they were burned up as quickly as thorns in a fire.
    By the Lord’s power I destroyed them.

13 I was pushed back and about to be killed.
    But the Lord helped me.
14 The Lord gives me strength and makes me secure.
    He has saved me.

15 Shouts of joy ring out in the tents of godly people.
    They praise him for his help in battle.
They shout, “The Lord’s powerful right hand has done mighty things!
16     The Lord’s powerful right hand has won the battle!
    The Lord’s powerful right hand has done mighty things!”

17 I will not die but live.
    I will talk about what the Lord has done.
18 The Lord has really punished me.
    But he didn’t let me die.

19 Open for me the gates where the godly can go in.
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord.
    Only those who do what is right can go through it.
21 Lord, I will give thanks to you, because you answered me.
    You have saved me.

22 The stone the builders didn’t accept
    has become the most important stone of all.
23 The Lord has done it.
    It is wonderful in our eyes.
24 The Lord has done it on this day.
    Let us be joyful today and be glad.

25 Lord, save us.
    Lord, give us success.
26 Blessed is the one who comes in the name of the Lord.
    From the temple of the Lord we bless you.
27 The Lord is God.
    He has been good to us.
Take branches in your hands. Join in the march on the day of the feast.
    March up to the corners of the altar.

28 You are my God, and I will praise you.
    You are my God, and I will honor you.

29 Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118

Psalmul 118

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Israel să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Casa lui Aaron să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Cei ce se tem de Domnul să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“

În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul
    şi Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.
Domnul este de partea mea;[a] de aceea nu mă voi teme.
    Ce-mi poate face un om?!
Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu.
    De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în om.
Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în cei mari.

10 Toate neamurile mă înconjurau,
    dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau,
    dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine,
    dar au fost stinse ca un foc de paie:
        le-am respins în Numele Domnului.

13 Eram împins cu putere, ca să cad,
    dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi cântarea mea;
    El a devenit mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire
    se înalţă din corturile celor drepţi;
dreapta Domnului aduce izbânda.
16     Dreapta Domnului este înălţată;
        dreapta Domnului aduce izbânda.

17 Nu voi muri, ci voi trăi
    şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru,
    dar nu m-a dat morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
    ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului;
    cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns
    şi mi-ai dat izbăvire.

22 Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru.
    El este o minune în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o,
    pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne!
    Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului !
    Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu
    şi El ne luminează.
Legaţi cu funii jertfa
    şi aduceţi-o până la coarnele altarului![b]

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda!
    Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Notas al pie

  1. Psalmii 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
  2. Psalmii 118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului!