New International Reader's Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Let the people of Israel say,
    “His faithful love continues forever.”
Let the priests of Aaron say,
    “His faithful love continues forever.”
Let those who have respect for the Lord say,
    “His faithful love continues forever.”

When I was in great trouble, I cried out to the Lord.
    He answered me and set me free from my trouble.
The Lord is with me. I will not be afraid.
    What can mere human beings do to me?
The Lord is with me. He helps me.
    I win the battle over my enemies.

It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in mere human beings.
It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in human leaders.

10 The nations were all around me.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
11 They were around me on every side.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
12 They attacked me like swarms of bees.
    But they were burned up as quickly as thorns in a fire.
    By the Lord’s power I destroyed them.

13 I was pushed back and about to be killed.
    But the Lord helped me.
14 The Lord gives me strength and makes me secure.
    He has saved me.

15 Shouts of joy ring out in the tents of godly people.
    They praise him for his help in battle.
They shout, “The Lord’s powerful right hand has done mighty things!
16     The Lord’s powerful right hand has won the battle!
    The Lord’s powerful right hand has done mighty things!”

17 I will not die but live.
    I will talk about what the Lord has done.
18 The Lord has really punished me.
    But he didn’t let me die.

19 Open for me the gates where the godly can go in.
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord.
    Only those who do what is right can go through it.
21 Lord, I will give thanks to you, because you answered me.
    You have saved me.

22 The stone the builders didn’t accept
    has become the most important stone of all.
23 The Lord has done it.
    It is wonderful in our eyes.
24 The Lord has done it on this day.
    Let us be joyful today and be glad.

25 Lord, save us.
    Lord, give us success.
26 Blessed is the one who comes in the name of the Lord.
    From the temple of the Lord we bless you.
27 The Lord is God.
    He has been good to us.
Take branches in your hands. Join in the march on the day of the feast.
    March up to the corners of the altar.

28 You are my God, and I will praise you.
    You are my God, and I will honor you.

29 Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Het Boek

Psalmen 118

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat eerst het volk van Israël zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Toen ik het heel erg moeilijk had,
heb ik de Here aangeroepen.
Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.
Ik kon het allemaal weer aan.
De Here is dicht bij mij,
ik ben nergens meer bang voor.
Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?
De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,
daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men op mensen vertrouwt.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men het verwacht van machthebbers.
10 Toen ik van alle kanten werd ingesloten,
heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.
11 Toen zij mij omringden,
heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.
12 Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,
maar ik heb ze uitgerookt,
ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.
13 U hebt mij flink te pakken gehad,
ik was zelfs gevallen.
Maar de Here hielp mij.
14 De Here is mijn kracht
en ik zing een loflied voor Hem.
Hij heeft mij bevrijd.
15 Luister!
Vanuit de huizen van de gelovigen
klinken overwinningsliederen en lofzangen.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
16 De rechterhand van de Here
helpt mensen overeind.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
17 Ik kom niet om in de strijd,
maar zal overleven
en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.
18 De Here heeft mij pijnlijk gestraft,
maar Hij heeft mij in leven gelaten.
19 Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,
dan zal ik daar naar binnen gaan.
Ik wil de Here prijzen.
20 De rechtvaardigheid is waar de Here woont,
de gelovigen mogen bij Hem komen.
21 Ik prijs U, want U hebt mij gehoord
en geantwoord. U hebt mij gered.
22 De steen die door de bouwers was afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
23 Zo heeft de Here het gewild
en wij zien dat als een groot wonder.
24 Deze dag heeft de Here gemaakt,
het is goed dat wij deze dag jubelen
en grote blijdschap ervaren.
25 Here, geef ons bevrijding!
Here, geef ons welvaart.
26 Gezegend is hij
die komt in de naam van de Here.
Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.
27 De Here is onze God.
Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.
Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.
Bind ze eraan vast.
28 U bent mijn God,
ik zal U prijzen.
Mijn God, U bent de Allerhoogste!
29 Prijs de Here,
Hij is een goede God!
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.