New International Reader's Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Let the people of Israel say,
    “His faithful love continues forever.”
Let the priests of Aaron say,
    “His faithful love continues forever.”
Let those who have respect for the Lord say,
    “His faithful love continues forever.”

When I was in great trouble, I cried out to the Lord.
    He answered me and set me free from my trouble.
The Lord is with me. I will not be afraid.
    What can mere human beings do to me?
The Lord is with me. He helps me.
    I win the battle over my enemies.

It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in mere human beings.
It is better to go to the Lord for safety
    than to trust in human leaders.

10 The nations were all around me.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
11 They were around me on every side.
    But by the Lord’s power I destroyed them.
12 They attacked me like swarms of bees.
    But they were burned up as quickly as thorns in a fire.
    By the Lord’s power I destroyed them.

13 I was pushed back and about to be killed.
    But the Lord helped me.
14 The Lord gives me strength and makes me secure.
    He has saved me.

15 Shouts of joy ring out in the tents of godly people.
    They praise him for his help in battle.
They shout, “The Lord’s powerful right hand has done mighty things!
16     The Lord’s powerful right hand has won the battle!
    The Lord’s powerful right hand has done mighty things!”

17 I will not die but live.
    I will talk about what the Lord has done.
18 The Lord has really punished me.
    But he didn’t let me die.

19 Open for me the gates where the godly can go in.
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord.
    Only those who do what is right can go through it.
21 Lord, I will give thanks to you, because you answered me.
    You have saved me.

22 The stone the builders didn’t accept
    has become the most important stone of all.
23 The Lord has done it.
    It is wonderful in our eyes.
24 The Lord has done it on this day.
    Let us be joyful today and be glad.

25 Lord, save us.
    Lord, give us success.
26 Blessed is the one who comes in the name of the Lord.
    From the temple of the Lord we bless you.
27 The Lord is God.
    He has been good to us.
Take branches in your hands. Join in the march on the day of the feast.
    March up to the corners of the altar.

28 You are my God, and I will praise you.
    You are my God, and I will honor you.

29 Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 118

Pagpasalamat Tungod sang Pagdaog

1Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
Magsiling ang katawhan sang Israel, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga kaliwat ni Aaron, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Magsiling ang mga nagatahod sa Ginoo, “Ang iya gugma wala sing katapusan.”
Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Ginoo,
kag ginsabat niya ako paagi sa paghilway sa akon.
Kaupod ko ang Ginoo, gani indi ako mahadlok.
Ano ang mahimo sang tawo sa akon?
Kaupod ko ang Ginoo.
Siya ang nagabulig sa akon,
kag makita ko mismo ang pagkapierdi sang akon mga kaaway.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa tawo.
Mas maayo nga magdangop sa Ginoo kaysa magsalig sa gamhanan nga mga tawo.

10 Ginlibutan ako sang madamo nga mga nasyon nga akon kaaway,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
11 Matuod nga ginlibutan nila ako,
pero ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
12 Ginsalakay nila ako pareho sa panong sang putyukan,
pero gintapna sila gilayon pareho sa ginasunog nga dagami nga nagakapatay dayon.
Ginpierdi ko sila paagi sa gahom sang Ginoo.
13 Ginsalakay ako sing mabaskog
kag diutayan na lang ako madaog,
pero ginbuligan ako sang Ginoo.
14 Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog
kag siya ang akon ginakanta.
Siya ang nagluwas sa akon.

15-16 Pamatii ang paghinugyaw sang katawhan sang Dios sa ila mga tolda tungod sang ila pagdaog:
“Ini nga kadaugan ginhimo sang Ginoo paagi sa iya gahom!
Ang gahom sang Ginoo amo ang nagpadaog sa aton!”

17 Indi ako mapatay, kundi magakabuhi,
kag ipanugid ko ang mga ginhimo sang Ginoo.
18 Bisan pa nga puwerte gid ang silot sang Ginoo sa akon, wala niya pagtuguti nga mapatay ako.
19 Buksi ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo[a] para sa akon, kay magasulod ako kag magapasalamat sa Ginoo.
20 Amo ini ang puwertahan sang Ginoo nga sa diin ang mga matarong lang ang makasulod.

21 Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, kay ginsabat mo ang akon pangamuyo.
Ikaw ang nagluwas sa akon.

22 Ang bato nga ginsikway sang mga panday amo ang nangin pundasyon nga bato.
23 Ang Ginoo ang naghimo sini kag makatilingala ini sa aton.
24 Amo ini ang adlaw nga ginpadaog kita sang Ginoo, gani magkalipay kag magsinadya kita.

25 Ginoo, padayon ka nga magluwas sa amon.
Hatagi kami sang kadalag-an sa amon mga ginahimo.

26 Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala.[b]
Kag kamo nga mga tawo, kabay pa nga pakamaayuhon man kamo sang Ginoo halin diri sa iya templo.[c]

27 Ang Ginoo, Dios; kag maayo gid siya sa aton.
Magdala kita sang mga sanga sang kahoy sa pagselebrar sang piesta, kag maglibot kita sa halaran.
28 Ginoo, ikaw ang akon Dios;
nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo.

29 Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.

Notas al pie

  1. 118:19 puwertahan sang templo sang Ginoo: sa literal, puwertahan sang pagkamatarong.
  2. 118:26 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.
  3. 118:26 Suno sa mga eksperto sa Biblia ang mga pari sa templo amo ang nagahambal sa bersikulo 26 kag 27.