New International Reader's Version

Psalm 115

Psalm 115

Lord, may glory be given to you, not to us.
    You are loving and faithful.

Why do the nations ask,
    “Where is their God?”
Our God is in heaven.
    He does anything he wants to do.
But the statues of their gods are made out of silver and gold.
    They are made by human hands.
They have mouths but can’t speak.
    They have eyes but can’t see.
They have ears but can’t hear.
    They have noses but can’t smell.
They have hands but can’t feel.
    They have feet but can’t walk.
    They have throats but can’t say anything.
Those who make statues of gods will be like them.
    So will all those who trust in them.

All you Israelites, trust in the Lord.
    He helps you like a shield that keeps you safe.
10 Priests of Aaron, trust in the Lord.
    He helps you like a shield that keeps you safe.
11 You who have respect for the Lord, trust in him.
    He helps you like a shield that keeps you safe.

12 The Lord remembers us and will bless us.
    He will bless Israel, his people.
    He will bless the priests of Aaron.
13 The Lord will bless those who have respect for him.
    He will bless important and unimportant people alike.

14 May the Lord give you many children.
    May he give them to you and to your children after you.
15 May the Lord bless you.
    He is the Maker of heaven and earth.

16 The highest heavens belong to the Lord.
    But he has given the earth to human beings.
17 Dead people don’t praise the Lord.
    Those who lie quietly in the grave don’t praise him.
18 But we who are alive praise the Lord,
    both now and forever.

Praise the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 115

Psalm 115

Herren tillhör all ära

1Inte åt oss, Herre, inte åt oss,

utan åt ditt namn ge ära,

för din nåds och din trofasthets skull.

2Varför får folk säga:

”Var finns deras Gud?”

3Vår Gud är i himlen,

och han gör vad han vill.

4Deras gudar är silver och guld,

människohänders verk.

5De har mun men kan inte tala,

ögon, men kan inte se.

6De har öron men kan inte höra,

näsa, men kan inte lukta.

7De har händer, men kan inte gripa,

och fötter, men kan inte gå.

De ger inga ljud ifrån sin strupe.

8De som gjort dessa blir som de,

ja, alla som förtröstar på dem.

9Israel, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

10Arons släkt, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

11Alla ni som fruktar Herren, förtrösta på honom!

Han är deras hjälp och sköld.

12Herren tänker på oss

och vill välsigna Israels folk,

han vill välsigna Arons släkt.

13Han vill välsigna var och en som fruktar Herren,

små och stora.

14Herren ge många barn till er och era ättlingar.

15Må ni bli välsignade av Herren,

som har gjort både himmel och jord.

16Himlen tillhör Herren,

men han har överlämnat jorden åt människorna.

17De döda prisar inte Herren,

de som har gått ner i tystnaden.

18Men vi lovar Herren, nu och för evigt!

Halleluja!