New International Reader's Version

Psalm 112

Psalm 112

Praise the Lord.

Blessed are those who have respect for the Lord.
    They find great delight when they obey God’s commands.

Their children will be powerful in the land.
    Because they are honest, their children will be blessed.
Their family will have wealth and riches.
    They will always be blessed for doing what is right.
Even in the darkness light shines on honest people.
    It shines on those who are kind and tender and godly.
Good things will come to those who are willing to lend freely.
    Good things will come to those who are fair in everything they do.
Those who do what is right will always be secure.
    They will be remembered forever.
They aren’t afraid when bad news comes.
    They stand firm because they trust in the Lord.
Their hearts are secure. They aren’t afraid.
    In the end they will see their enemies destroyed.
They have spread their gifts around to poor people.
    Their good works continue forever.
    They will be powerful and honored.

10 Evil people will see it and be upset.
    They will grind their teeth and become weaker and weaker.
    What evil people long to do can’t succeed.

Het Boek

Psalmen 112

1Prijs de Here!
Gelukkig is ieder
die ontzag heeft voor de Here
en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.
Zijn nageslacht
zal op aarde machtig worden.
Alle oprechte mensen worden gezegend.
De Here voorziet hen
van alles wat zij nodig hebben
en rijkdom wordt hun deel.
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,
ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
Hij geeft hun genade en recht
en ook zijn liefdevolle meeleven.
Iemand die zich om anderen bekommert
en leent waar dat nodig is
en eerlijk zaken doet,
zal het goed gaan.
Hij zal sterk in het leven staan.
De Here zal aan hem denken.
Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede,
hij vertrouwt volledig op de Here.
Zijn hele houding is onwankelbaar
en angst kent hij niet.
Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
Hij geeft veel weg aan de armen,
zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,
met blijdschap en eer wordt hij omringd.
10 De ongelovige ergert zich aan hem
als hij dat alles ziet.
Hij knarst met zijn tanden,
machteloos.
Wat de goddelozen willen,
wordt altijd tenietgedaan.