New International Reader's Version

Psalm 111

Psalm 111

Praise the Lord.

I will praise the Lord with all my heart.
    I will praise him where honest people gather for worship.

The Lord has done great things.
    All who take delight in those things think deeply about them.
What he does shows his glory and majesty.
    He will always do what is right.
The Lord causes his wonders to be remembered.
    He is kind and tender.
He provides food for those who have respect for him.
    He remembers his covenant forever.
He has shown his people what his power can do.
    He has given them the lands of other nations.
He is faithful and right in everything he does.
    All his rules can be trusted.
They will stand firm for ever and ever.
    They were given by the Lord.
    He is faithful and honest.
He set his people free.
    He made a covenant with them that will last forever.
    His name is holy and wonderful.

10 If you really want to become wise,
    you must begin by having respect for the Lord.
All those who follow his rules have good understanding.
    People should praise him forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte