New International Reader's Version

Psalm 111

Psalm 111

Praise the Lord.

I will praise the Lord with all my heart.
    I will praise him where honest people gather for worship.

The Lord has done great things.
    All who take delight in those things think deeply about them.
What he does shows his glory and majesty.
    He will always do what is right.
The Lord causes his wonders to be remembered.
    He is kind and tender.
He provides food for those who have respect for him.
    He remembers his covenant forever.
He has shown his people what his power can do.
    He has given them the lands of other nations.
He is faithful and right in everything he does.
    All his rules can be trusted.
They will stand firm for ever and ever.
    They were given by the Lord.
    He is faithful and honest.
He set his people free.
    He made a covenant with them that will last forever.
    His name is holy and wonderful.

10 If you really want to become wise,
    you must begin by having respect for the Lord.
All those who follow his rules have good understanding.
    People should praise him forever.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.