New International Reader's Version

Psalm 110

Psalm 110

A psalm of David.

The Lord says to my lord,
    “Sit at my right hand
until I put your enemies
    under your control.”

The Lord will make your royal authority spread out from Zion to other lands.
    He says, “Rule over your enemies who are all around you.”
Your troops will be willing to fight for you
    on the day of battle.
Your young men will be wrapped in holy majesty.
    They will come to you like the fresh dew that falls early in the morning.

The Lord has made a promise.
    He will not change his mind.
He has said, “You are a priest forever,
    just like Melchizedek.”

The Lord is at your right hand.
    He will crush kings on the day when he is angry.
He will judge the nations. He will pile up dead bodies on the field of battle.
    He will crush the rulers of the whole earth.
He will drink from a brook along the way and receive new strength.
    And so he will win the battle.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 110

(บทสดุดีของดาวิด)

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเจ้านาย[a]ของข้าพเจ้าว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า
เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้คทาทรงฤทธิ์ของท่าน
แผ่อำนาจออกไปจากศิโยน
ท่านจะปกครองในหมู่อริราชศัตรู
ในวันที่ท่านออกศึก
กองทหารของท่านจะเต็มใจอาสาสู้รบ
ตั้งแนวรบด้วยพระบารมีศักดิ์สิทธิ์
ท่านจะได้รับหยาดน้ำค้างแห่งวัยฉกรรจ์[b]
จากครรภ์แห่งรุ่งอรุณ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงปฏิญาณแล้ว
และจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยคือ
“เจ้าเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์
ตามแบบของเมลคีเซเดค”

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับเบื้องขวาของท่าน
พระองค์จะทรงบดขยี้กษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธของพระองค์
พระองค์จะทรงพิพากษานานาประชาชาติ ทำให้ผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาด
จะทรงบดขยี้ผู้นำทั่วโลก
ท่านจะดื่มน้ำจากลำธารริมทาง[c]
ฉะนั้นท่านจะผงาดเกรียงไกร

Notas al pie

  1. 110:1 หรือองค์พระผู้เป็นเจ้า
  2. 110:3 หรือคนหนุ่มของท่านจะออกมาหาท่านเหมือนน้ำค้าง
  3. 110:7 หรือพระองค์ผู้ประทานการสืบทอดอำนาจจะตั้งท่านไว้ให้ปกครอง