New International Reader's Version

Psalm 109

Psalm 109

For the director of music. A psalm of David.

God, I praise you.
    Don’t remain silent.
Sinful people who lie and cheat have spoken against me.
    They have used their tongues to tell lies about me.
They gather all around me with their words of hatred.
    They attack me without any reason.
They bring charges against me,
    even though I love them
    and pray for them.
They pay me back with evil for the good things I do.
    They pay back my love with hatred.

Appoint an evil person to take my enemies to court.
    Let him stand at their right hand and bring charges against them.
When they are tried, let them be found guilty.
    May even their prayers judge them.
May their days be few.
    Let others take their places as leaders.
May their children’s fathers die.
    May their wives become widows.
10 May their children be driven from their destroyed homes.
    May they wander around like beggars.
11 May everything those people own be taken away to pay for what they owe.
    May strangers rob them of everything they’ve worked for.
12 May no one be kind to them
    or take pity on the children they leave behind.
13 May their family line come to an end.
    May their names be forgotten by those who live after them.
14 May the Lord remember the evil things their fathers have done.
    May he never erase the sins of their mothers.
15 May the Lord never forget their sins.
    Then he won’t let people remember the names of my enemies anymore.

16 They never thought about doing anything kind.
    Instead, they drove those who were poor and needy to their deaths.
    They did the same thing to those whose hearts were broken.
17 They loved to curse others.
    May their curses come back on them.
They didn’t find any pleasure in giving anyone their blessing.
    May no blessing ever come to them.
18 They cursed others as easily as they put on clothes.
    Cursing was as natural to them as getting a drink of water
    or putting olive oil on their bodies.
19 May their curses cover them like coats.
    May their curses be wrapped around them like a belt forever.
20 May that be the Lord’s way of paying back
    those who bring charges against me.
May it happen to those who say
    evil things about me.

21 But Lord and King,
    help me so that you bring honor to yourself.
    Because your love is so good, save me.
22 I am poor and needy.
    My heart is wounded deep down inside me.
23 I fade away like an evening shadow.
    I’m like a locust that someone brushes off.
24 My knees are weak because I’ve gone without food.
    My body is very thin.
25 Those who bring charges against me laugh at me.
    When they see me, they shake their heads at me.

26 Lord my God, help me.
    Save me because of your faithful love.
27 Lord, let my enemies know that you yourself have saved me.
    You have done it with your own hand.
28 They may curse me.
    But may you bless me.
May those who attack me be put to shame.
    But may I be filled with joy.
29 May those who bring charges against me be clothed with dishonor.
    May they be wrapped in shame as if it were a coat.

30 With my mouth I will continually praise the Lord.
    I will praise him when all his people gather for worship.
31 He stands ready to help those who need it.
    He saves them from those who are ready to sentence them to death.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 109

Psalm 109

Gud, var inte tyst

1För körledaren. En psalm av David.

Min lovsångs Gud, var inte tyst!

2Gudlösa och falska människor har gått till attack mot mig.

De ljuger och talar illa om mig.

3De omger mig med hatfulla ord

och attackerar mig utan orsak.

4De bemöter min kärlek med anklagelser,

men jag ber.

5De betalar tillbaka gott med ont

och min kärlek med hat.

6Utse en gudlös anklagare[a] mot honom

och ställ honom på hans högra sida.

7Och när han ställs inför rätta, låt honom då finnas skyldig.

Till och med hans bön ska räknas som synd.

8Låt hans liv bli kort,

och låt en annan ta hans tjänst.

9Låt hans barn bli faderlösa

och hans hustru änka.

10Låt hans barn irra omkring som hemlösa tiggare,

fördrivna från sina hem i ruiner.

11Låt fordringsägarna överta all hans egendom

och främlingarna allt han har förtjänat.

12Ingen ska visa nåd mot honom,

och ingen förbarma sig mot hans faderlösa barn.

13Låt hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas av nästa generation.

14Herren ska komma ihåg hans fäders ondska

och inte utplåna hans mors synd.

15Låt dem alltid vara inför Herren

och utplåna deras minne från jorden,

16eftersom han inte ville visa nåd

utan förföljde de betryckta och fattiga och bedrövade

för att döda dem.

17Han älskade att förbanna,

och förbannelsen träffade honom själv.

Han ville inte välsigna,

och så förblir välsignelsen långt borta från honom.

18Han tog på sig förbannelse som en klädedräkt,

den gick in i hans inre som vatten

och som olja in i hans skelett.

19Låt den nu vara för honom som en klädnad han sveper om sig

och som ett bälte han för alltid spänner om sig.

20Låt detta vara mina anklagares lön från Herren,

deras, som talar ont mot mig.

21Men Herre, min Herre, hjälp mig för ditt namns skull,

och befria mig i din kärlek och godhet.

22Jag är fattig och hjälplös

och sårad i mitt innersta.

23Jag försvinner som en skugga om kvällen

jag skakas av som en gräshoppa.

24Mina knän är svaga av fasta,

och jag är bara skinn och ben.

25Jag har blivit till åtlöje för dem,

och när de ser mig skakar de på huvudet.

26Hjälp mig, Herre, min Gud!

Rädda mig i din nåd.

27Låt dem inse att det är du som handlar,

att du, Herre, har gjort detta.

28De kan förbanna, men du välsignar.

När de anfaller ska de komma på skam,

men din tjänare gläder sig.

29Låt mina anklagare kläs i vanära

och svepas i skam som i en klädnad.

30Jag vill storligen prisa Herren,

jag vill lovprisa honom i den stora skaran.

31Han står på den fattiges sida

för att rädda honom från dem som dömer honom.

Notas al pie

  1. 109:6 På hebreiska satan, här använt i betydelsen anklagare. Ordet används i både Gamla och Nya testamentet (grekiskans motsvarighet diabolos) ibland som egennamn och ibland i betydelsen anklagare.