New International Reader's Version

Psalm 109

Psalm 109

For the director of music. A psalm of David.

God, I praise you.
    Don’t remain silent.
Sinful people who lie and cheat have spoken against me.
    They have used their tongues to tell lies about me.
They gather all around me with their words of hatred.
    They attack me without any reason.
They bring charges against me,
    even though I love them
    and pray for them.
They pay me back with evil for the good things I do.
    They pay back my love with hatred.

Appoint an evil person to take my enemies to court.
    Let him stand at their right hand and bring charges against them.
When they are tried, let them be found guilty.
    May even their prayers judge them.
May their days be few.
    Let others take their places as leaders.
May their children’s fathers die.
    May their wives become widows.
10 May their children be driven from their destroyed homes.
    May they wander around like beggars.
11 May everything those people own be taken away to pay for what they owe.
    May strangers rob them of everything they’ve worked for.
12 May no one be kind to them
    or take pity on the children they leave behind.
13 May their family line come to an end.
    May their names be forgotten by those who live after them.
14 May the Lord remember the evil things their fathers have done.
    May he never erase the sins of their mothers.
15 May the Lord never forget their sins.
    Then he won’t let people remember the names of my enemies anymore.

16 They never thought about doing anything kind.
    Instead, they drove those who were poor and needy to their deaths.
    They did the same thing to those whose hearts were broken.
17 They loved to curse others.
    May their curses come back on them.
They didn’t find any pleasure in giving anyone their blessing.
    May no blessing ever come to them.
18 They cursed others as easily as they put on clothes.
    Cursing was as natural to them as getting a drink of water
    or putting olive oil on their bodies.
19 May their curses cover them like coats.
    May their curses be wrapped around them like a belt forever.
20 May that be the Lord’s way of paying back
    those who bring charges against me.
May it happen to those who say
    evil things about me.

21 But Lord and King,
    help me so that you bring honor to yourself.
    Because your love is so good, save me.
22 I am poor and needy.
    My heart is wounded deep down inside me.
23 I fade away like an evening shadow.
    I’m like a locust that someone brushes off.
24 My knees are weak because I’ve gone without food.
    My body is very thin.
25 Those who bring charges against me laugh at me.
    When they see me, they shake their heads at me.

26 Lord my God, help me.
    Save me because of your faithful love.
27 Lord, let my enemies know that you yourself have saved me.
    You have done it with your own hand.
28 They may curse me.
    But may you bless me.
May those who attack me be put to shame.
    But may I be filled with joy.
29 May those who bring charges against me be clothed with dishonor.
    May they be wrapped in shame as if it were a coat.

30 With my mouth I will continually praise the Lord.
    I will praise him when all his people gather for worship.
31 He stands ready to help those who need it.
    He saves them from those who are ready to sentence them to death.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 109

Psalmul 109

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!
Iată că gura celui rău şi gura celui înşelător
    se deschid împotriva mea;
        îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă.
Mă împresoară cu nişte cuvinte de ură
    şi se războiesc cu mine fără temei.
La dragostea mea ei răspund cu duşmănie,
    dar eu mă rog.
Ei îmi răsplătesc binele cu rău
    şi dragostea mea – cu ură.

Pune[a] un om rău împotriva lui
    şi un acuzator[b] să stea la dreapta lui!
Când va fi judecat, să fie găsit vinovat,
    iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat.
Fie-i zilele puţine,
    iar slujba lui s-o ia altul!
Să-i rămână fiii orfani,
    şi soţia lui – văduvă!
10 Fiii lui să rătăcească cerşind
    şi căutând printre ruine[c]!
11 Cel ce l-a împrumutat să-i ia tot ceea ce are
    şi străinii să-l jefuiască de rodul muncii lui!
12 Să nu mai fie nimeni care să-i arate îndurare
    şi să nu mai fie nimeni care să arate îndurare orfanilor lui!
13 Fie ca urmaşii lui să fie stârpiţi,
    iar în generaţia următoare să le fie şters numele!
14 Să fie păstrată înaintea Domnului
    aducerea-aminte a vinii strămoşilor lui
şi să nu fie şters păcatul mamei lui!
15 Să rămână de-a pururi înaintea Domnului,
    iar El să le şteargă amintirea de pe pământ!
16 Căci nu şi-a amintit să se poarte cu îndurare,
    ci l-a prigonit pe sărman şi pe nevoiaş
        şi l-a omorât pe cel cu inima zdrobită!
17 A iubit blestemul; de el să aibă parte![d]
    Nu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el![e]
18 A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină,
    i-a intrat în pântece ca apa
        şi în oase – ca untdelemnul.
19 De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă
    şi brâul cu care se încinge mereu!
20 Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea Domnului
    şi a celor ce mă vorbesc de rău!

21 Dar Tu, Doamne, Stăpâne,
    de dragul Numelui Tău, fă-Ţi lucrarea cu mine!
        Pentru că îndurarea Ta este mare, mântuieşte-mă!
22 Căci sunt sărman şi necăjit,
    iar inima mi-e rănită înăuntrul meu.
23 Pier ca o umbră trecătoare;
    sunt alungat ca o lăcustă.
24 Genunchii îmi sunt slăbiţi de post,
    iar trupul mi-e sleit din lipsă de grăsime.
25 Am ajuns de batjocura lor;
    cei ce mă văd dau din cap.

26 Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă!
    În îndurarea Ta, scapă-mă!
27 Fă ca ei să recunoască în aceasta mâna Ta,
    să recunoască că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!
28 Ei blestemă, dar Tu binecuvântezi.
    Ei se ridică şi rămân de ruşine, dar robul Tău se va veseli.
29 Potrivnicii mei se îmbracă cu batjocura,
    se acoperă cu neruşinarea ca şi cu o manta.

30 Eu Îl voi slăvi pe Domnul cu gura mea,
    în mijlocul multora Îl voi lăuda.
31 Căci El stă la dreapta celui sărman,
    ca să-l scape de acuzatorii lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 109:6 Sau: Ei spun:Pune
  2. Psalmii 109:6 Lit.: satan, care înseamnă vrăjmaş, acuzator; sau: şi pe Satan
  3. Psalmii 109:10 TM; LXX: cerşind, / alungaţi fiind din casele lor ruinate
  4. Psalmii 109:17 blestemul; de el a avut parte.
  5. Psalmii 109:17 binecuvântarea; / aceasta stă departe de el.