New International Reader's Version

Psalm 108

Psalm 108

A song. A psalm of David.

God, my heart feels secure.
    I will sing and make music to you with all my heart.
Harp and lyre, wake up!
    I want to sing and make music before the sun rises.
Lord, I will praise you among the nations.
    I will sing about you among the people of the earth.
Great is your love. It is higher than the heavens.
    Your truth reaches to the skies.
God, may you be honored above the heavens.
    Let your glory be over the whole earth.

Save us. Help us with your powerful right hand,
    so that those you love may be saved.
God has spoken from his temple.
    He has said, “I will win the battle.
Then I will divide up the land around Shechem.
    I will divide up the Valley of Sukkoth.
Gilead belongs to me, and so does the land of Manasseh.
    Ephraim is the strongest tribe. It is like a helmet for my head.
    Judah is the royal tribe. It is like a ruler’s scepter.
Moab serves me like one who washes my feet.
    I toss my sandal on Edom to show that I own it.
    I shout to Philistia that I have won the battle.”

10 Who will bring me to the city that has high walls around it?
    Who will lead me to the land of Edom?
11 God, isn’t it you, even though you have now turned away from us?
    Isn’t it you, even though you don’t lead our armies into battle anymore?
12 Help us against our enemies.
    The help people give doesn’t amount to anything.
13 With your help we will win the battle.
    You will walk all over our enemies.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 108

Psalmul 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

Inima mea este pregătită, Dumnezeule;
    voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[a].
Doamne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri.
Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile,
    iar credincioşia Ta este mai presus de nori!
Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri
    şi fie slava Ta peste întreg pământul!

Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[b]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot!
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu!
Moab este vasul în care Mă spăl!
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10 Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins?
    Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?
12 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
13 Cu Dumnezeu vom fi biruitori
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.

Notas al pie

  1. Psalmii 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
  2. Psalmii 108:7 Sau: din Lăcaşul Său