New International Reader's Version

Psalm 107

BOOK V

Psalms 107–150

Psalm 107

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.
Let those who have been set free by the Lord tell their story.
    He set them free from the power of the enemy.
He brought them back from other lands.
    He brought them back from east and west, from north and south.

Some of them wandered in deserts that were dry and empty.
    They couldn’t find a city where they could make their homes.
They were hungry and thirsty.
    Their lives were slipping away.
Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
He led them straight
    to a city where they could make their homes.
Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
He gives those who are thirsty all the water they want.
    He gives those who are hungry all the good food they can eat.

10 Others lived in the deepest darkness.
    They suffered as prisoners in iron chains.
11 That’s because they hadn’t obeyed the commands of God.
    They had refused to follow the plans of the Most High God.
12 So he made them do work that was hard and bitter.
    They tripped and fell, and there was no one to help them.
13 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
14 He brought them out of the deepest darkness.
    He broke their chains off.
15 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
16 He breaks down gates that are made of bronze.
    He cuts through bars that are made of iron.

17 Others were foolish. They suffered because of their sins.
    They suffered because they wouldn’t obey the Lord.
18 They refused to eat anything.
    They came close to passing through the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
20 He gave his command and healed them.
    He saved them from the grave.
21 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
22 Let them sacrifice thank offerings.
    Let them talk about what he has done as they sing with joy.

23 Some people sailed out on the ocean in ships.
    They traded goods on the mighty waters.
24 They saw the works of the Lord.
    They saw the wonderful deeds he did on the ocean.
25 He spoke and stirred up a storm.
    It lifted the waves high.
26 They rose up to the heavens. Then they went down deep into the ocean.
    In that kind of danger the people’s boldness melted away.
27 They were unsteady like people who have become drunk.
    They didn’t know what to do.
28 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he brought them out of their troubles.
29 He made the storm as quiet as a whisper.
    The waves of the ocean calmed down.
30 The people were glad when the ocean became calm.
    Then he guided them to the harbor they were looking for.
31 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
32 Let them honor him among his people who gather for worship.
    Let them praise him in the meeting of the elders.

33 He turned rivers into a desert.
    He turned flowing springs into thirsty ground.
34 He turned land that produced crops into a salty land where nothing could grow.
    He did it because the people who lived there were evil.
35 He turned the desert into pools of water.
    He turned the dry and cracked ground into flowing springs.
36 He brought hungry people there to live.
    They built a city where they could make their homes.
37 They planted fields and vineyards
    that produced large crops.
38 He blessed the people, and they greatly increased their numbers.
    He kept their herds from getting smaller.

39 Then the number of God’s people got smaller.
    They were made humble by trouble, suffering and sorrow.
40 The God who looks down on proud nobles
    made them wander in a desert where no one lives.
41 But he lifted needy people out of their suffering.
    He made their families increase like flocks of sheep.
42 Honest people see it and are filled with joy.
    But no one who is evil has anything to say.

43 Let those who are wise pay attention to these things.
    Let them think about the loving deeds of the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 107

CARTEA A CINCEA

Psalmul 107

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Aşa să zică răscumpăraţii Domnului,
    cei pe care i-a răscumpărat din mâna duşmanului,
pe care i-a adunat de pe cuprinsul ţărilor:
    de la răsărit şi de la apus,
        de la nord şi de la sud[a].

Ei rătăceau prin pustie, pe o cale neumblată,
    fără să găsească o cetate în care să locuiască.
Flămânzi şi însetaţi,
    li se lihnise sufletul în ei.
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
I-a călăuzit pe o cale dreaptă,
    ca să meargă spre o cetate în care să locuiască.
Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a potolit sufletul însetat
    şi a săturat sufletul flămând.

10 Celor ce locuiau în întuneric şi în umbra morţii,
    legaţi în chin şi în fiare,
11 pentru că se răzvrătiseră faţă de mesajele lui Dumnezeu
    şi dispreţuiseră sfatul Celui Preaînalt,
12 El le-a smerit inima prin necaz;
    ei se clătinaseră şi nu era nimeni să-i ajute.
13 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
14 I-a scos din întuneric şi din umbra morţii
    şi le-a rupt legăturile.
15 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
16 Căci El a zdrobit porţi de bronz
    şi a tăiat zăvoare de fier.

17 Ei ajunseseră nebuni[b] din cauza căii lor nelegiuite
    şi se nenorociseră din cauza păcatelor lor.
18 Sufletul lor se dezgustase de orice hrană
    şi ajunseseră la porţile morţii.
19 Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
    şi El i-a eliberat din necazurile lor.
20 Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit
    şi i-a scăpat din groapă.
21 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22 Să aducă jertfe de mulţumire
    şi să povestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie!

23 Cei ce coborau pe mare cu corăbiile,
    cei ce făceau negoţ pe ape mari,
24 au văzut ei înşişi lucrările Domnului
    şi minunile Lui din adâncuri.
25 Când a grăit El, s-a iscat o furtună năprasnică,
    care a ridicat talazurile mării.
26 Se suiau spre ceruri şi se coborau în adâncuri;
    sufletul li se înmuiase din cauza nenorocirii.
27 Se clătinau şi se mişcau ca un om beat;
    toată înţelepciunea lor fusese înghiţită.
28 Atunci, în strâmtorarea lor, ei au strigat către Domnul,
    şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29 A liniştit furtuna,
    iar valurile s-au potolit.
30 Ei s-au bucurat că acestea s-au liniştit,
    iar El i-a condus la limanul dorit.
31 Să-L laude deci pe Domnul pentru îndurarea Lui
    şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
32 Să-L înalţe în adunarea poporului
    şi să-L înalţe în sfatul bătrânilor[c]!

33 El preface râurile în pustiu
    şi izvoarele de ape în pământ uscat
34 şi pământul roditor în pământ sterp,
    din pricina răutăţii locuitorilor ţării.

35 El preface pustia într-o vale cu apă
    şi ţinutul arid în izvoare de ape.
36 Aşază acolo pe cei flămânzi,
    iar ei îşi întemeiază o cetate în care să locuiască,
37 îşi seamănă ogoare, îşi plantează vii
    şi au recolte bogate.
38 El îi binecuvântează, astfel încât se înmulţesc foarte mult,
    iar vitele nu li le împuţinează.

39 Când sunt împuţinaţi şi umiliţi
    din pricina asupririi, a necazului şi a suferinţei,
40 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi-i face să rătăcească prin pustietate fără drum.
41 Îi ridică însă pe cei nevoiaşi din sărăcie
    şi le înmulţeşte familiile ca pe o turmă.
42 Cei drepţi văd şi se bucură
    şi orice nedreptate îşi închide gura.

43 Cine este înţelept, să păzească aceste lucruri
    şi să ia aminte la marea îndurare a Domnului!

Notas al pie

  1. Psalmii 107:3 TM: de la mare; Tg explică: de la marea de la miazăzi
  2. Psalmii 107:17 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  3. Psalmii 107:32 Lit.: bătrânii (sau: cei care poartă barbă) lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7)