New International Reader's Version

Psalm 107

BOOK V

Psalms 107–150

Psalm 107

Give thanks to the Lord, because he is good.
    His faithful love continues forever.
Let those who have been set free by the Lord tell their story.
    He set them free from the power of the enemy.
He brought them back from other lands.
    He brought them back from east and west, from north and south.

Some of them wandered in deserts that were dry and empty.
    They couldn’t find a city where they could make their homes.
They were hungry and thirsty.
    Their lives were slipping away.
Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
He led them straight
    to a city where they could make their homes.
Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
He gives those who are thirsty all the water they want.
    He gives those who are hungry all the good food they can eat.

10 Others lived in the deepest darkness.
    They suffered as prisoners in iron chains.
11 That’s because they hadn’t obeyed the commands of God.
    They had refused to follow the plans of the Most High God.
12 So he made them do work that was hard and bitter.
    They tripped and fell, and there was no one to help them.
13 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
14 He brought them out of the deepest darkness.
    He broke their chains off.
15 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
16 He breaks down gates that are made of bronze.
    He cuts through bars that are made of iron.

17 Others were foolish. They suffered because of their sins.
    They suffered because they wouldn’t obey the Lord.
18 They refused to eat anything.
    They came close to passing through the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he saved them from their troubles.
20 He gave his command and healed them.
    He saved them from the grave.
21 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
22 Let them sacrifice thank offerings.
    Let them talk about what he has done as they sing with joy.

23 Some people sailed out on the ocean in ships.
    They traded goods on the mighty waters.
24 They saw the works of the Lord.
    They saw the wonderful deeds he did on the ocean.
25 He spoke and stirred up a storm.
    It lifted the waves high.
26 They rose up to the heavens. Then they went down deep into the ocean.
    In that kind of danger the people’s boldness melted away.
27 They were unsteady like people who have become drunk.
    They didn’t know what to do.
28 Then they cried out to the Lord because of their problems.
    And he brought them out of their troubles.
29 He made the storm as quiet as a whisper.
    The waves of the ocean calmed down.
30 The people were glad when the ocean became calm.
    Then he guided them to the harbor they were looking for.
31 Let them give thanks to the Lord for his faithful love.
    Let them give thanks for the wonderful things he does for people.
32 Let them honor him among his people who gather for worship.
    Let them praise him in the meeting of the elders.

33 He turned rivers into a desert.
    He turned flowing springs into thirsty ground.
34 He turned land that produced crops into a salty land where nothing could grow.
    He did it because the people who lived there were evil.
35 He turned the desert into pools of water.
    He turned the dry and cracked ground into flowing springs.
36 He brought hungry people there to live.
    They built a city where they could make their homes.
37 They planted fields and vineyards
    that produced large crops.
38 He blessed the people, and they greatly increased their numbers.
    He kept their herds from getting smaller.

39 Then the number of God’s people got smaller.
    They were made humble by trouble, suffering and sorrow.
40 The God who looks down on proud nobles
    made them wander in a desert where no one lives.
41 But he lifted needy people out of their suffering.
    He made their families increase like flocks of sheep.
42 Honest people see it and are filled with joy.
    But no one who is evil has anything to say.

43 Let those who are wise pay attention to these things.
    Let them think about the loving deeds of the Lord.

Het Boek

Psalmen 107

1Prijs de Here!
Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde
blijven eeuwig bestaan.
Laat ieder die door de Here is bevrijd,
dit blijven zeggen.
Hij heeft hen immers bevrijd
uit de macht van de vijand?
Hij heeft hen teruggehaald
uit alle verre landen,
uit oost en west, uit noord en zuid.
Er waren mensen
die ronddwaalden in de woestijn,
op eenzame plaatsen.
Zij hadden geen plek om te wonen.
Door honger en dorst waren zij
aan het eind van hun krachten.
Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
Hij liet hen lopen
op een goed begaanbare weg
die leidde naar een stad
waar ook voor hen een huis was.
Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
Maar ook omdat Hij
de dorstige mensen te drinken heeft gegeven
en de hongerigen heeft voorzien van voedsel.
10 Er waren ook mensen
die in de duisternis moesten leven.
Zij zaten, lichamelijk of geestelijk, vastgebonden.
11 Dat kwam doordat zij
niet wilden luisteren naar wat God zei.
Zij wisten het zelf beter!
Zij sloegen de raadgevingen van God,
de Allerhoogste, in de wind.
12 Daarom had Hij hen in de moeilijkheden gebracht.
Toen zij vielen,
was er niemand die hen hielp.
13 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
14 Hij leidde hen uit die diepe duisternis
waarin zij leefden,
en verbrak alles
waarmee zij zaten vastgebonden.
15 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
16 Maar ook omdat Hij
de koperen deuren heeft opengebroken
en de metalen sloten ervan heeft vernietigd.
17 Ook waren er mensen
die dwaas handelden.
Wegens hun zondige leven en hun oneerlijkheid
werden zij gemarteld.
18 Zij walgden bij het zien van eten
en stonden al met één been in het graf.
19 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
20 Hij kwam en sprak met hen,
Hij maakte hen beter
en rukte hen weg voor de kaken van de dood.
21 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
22 Maar laten zij Hem ook lofoffers brengen
en juichend over zijn werk vertellen.
23 Er waren ook mensen
die met hun schepen alle zeeën bevoeren
en overal handel dreven.
24 Zij zagen het machtige scheppingswerk van de Here
en wat Hij in de zeeën had gemaakt.
25 Soms, als Hij sprak,
stak er een storm op die de golven hoog opzweepte.
26 Dan gingen zij met schip en al
omhoog met de golven
en even later weer diep naar beneden,
zij waren dan doodsbang.
27 Zij vielen om en liepen als dronkemannen.
Er bleef van al hun fiere stoerheid niets meer over.
28 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
29 Hij zwakte de storm af
tot een zacht ruisende wind
en de golven kalmeerden.
30 Zij waren blij omdat alles weer tot rust kwam.
God Zelf bracht hen veilig naar de haven van bestemming.
31 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
32 Maar laten zij Hem ook prijzen
tegenover de leiders van het volk
en Hem de eer geven wanneer zij later alles vertellen.
33 Hij bepaalt of een waterrijk gebied
een woestijn wordt
en bronnen opdrogen
en tot droog land worden.
34 Of dat vruchtbaar land
zoute grond wordt,
omdat de bewoners slecht zijn.
35 Maar Hij maakt ook woestijnen
tot vruchtbare streken
en in droge, gebarsten grond
laat Hij bronnen ontspringen.
36 Daar laat Hij hongerige mensen wonen
en zij bouwen daar een stad.
37 Zij zaaien akkers in
en leggen wijngaarden aan.
De opbrengst dient als voedsel.
38 God zegent hen
en laat hen uitgroeien tot een groot volk.
Ook het vee neemt aanzienlijk toe.
39 Maar als er rampen en slechte tijden komen,
wordt dat volk weer kleiner en verdwijnt.
40 Er komt schande over de machthebbers,
zij dwalen rond zonder doel.
41 God beschermt echter de armen,
Hij behoedt hen voor verdrukking
en breidt hun families uit.
42 De oprechte mensen zijn blij als zij dit zien.
Oneerlijkheid trekt toch altijd aan het kortste eind.
43 Wie denkt dat hij wijs is,
moet goed op deze dingen letten,
en vooral nooit de goedheid en zegeningen van de Here
over het hoofd zien.