New International Reader's Version

Psalm 103:1-22

Psalm 103

A psalm of David.

1I will praise the Lord.

Deep down inside me, I will praise him.

I will praise him, because his name is holy.

2I will praise the Lord.

I won’t forget anything he does for me.

3He forgives all my sins.

He heals all my sicknesses.

4He saves my life from going down into the grave.

His faithful and tender love makes me feel like a king.

5He satisfies me with the good things I desire.

Then I feel young and strong again, just like an eagle.

6The Lord does what is right and fair

for all who are treated badly.

7He told Moses all about his plans.

He let the people of Israel see his mighty acts.

8The Lord is tender and kind. He is gracious.

He is slow to get angry. He is full of love.

9He won’t keep bringing charges against us.

He won’t stay angry with us forever.

10He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.

He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.

11He loves those who have respect for him.

His love is as high as the heavens are above the earth.

12He has removed our sins from us.

He has removed them as far as the east is from the west.

13A father is tender and kind to his children.

In the same way, the Lord is tender and kind

to those who have respect for him.

14He knows what we are made of.

He remembers that we are dust.

15The life of human beings is like grass.

People grow like the flowers in the field.

16When the wind blows on them, they are gone.

No one can tell that they had ever been there.

17But the Lord’s love

for those who have respect for him

lasts for ever and ever.

Their children’s children will know

that he always does what is right.

18He always loves those who keep his covenant.

He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19The Lord has set up his throne in heaven.

His kingdom rules over all.

20Praise the Lord, you angels of his.

Praise him, you mighty ones

who carry out his orders and obey his word.

21Praise the Lord, all you angels in heaven.

Praise him, all you who serve him and do what he wants.

22Let everything the Lord has made praise him

everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 103:1-22

Psalm 103

Lovprisning för Herrens godhet

1Av David.

Lova103:1,2,20-22 Mer ordagrant: välsigna. Herren, min själ!

Hela mitt innersta ska prisa hans heliga namn.

2Lova Herren, min själ,

och glöm inte allt det goda han har gjort.

3Han förlåter mig alla mina synder.

Han helar mig från alla sjukdomar.

4Han räddar mig från graven.

Han kröner mig med nåd och barmhärtighet.

5Han fyller mitt liv med allt som är gott,

och jag blir ung igen som en örn.

6Herren handlar rättfärdigt

och skaffar de förtryckta rättvisa.

7Han lät Mose få veta hans förehavanden,

och Israels folk hans gärningar.

8Herren är barmhärtig och nådig,

sen till vrede och rik på nåd.

9Han går inte ständigt till rätta,

hans vrede varar inte för evigt.

10Han handlar inte med oss som våra synder förtjänar,

han lönar oss inte efter våra missgärningar.

11Så hög som himlen är över jorden

så stor är hans nåd mot dem som fruktar honom.

12Så långt bort som öster är från väster

kastar han våra överträdelser från oss.

13Som en far förbarmar sig över barnen

så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

14För han vet hur vi är skapade,

han minns att vi bara är stoft.

15Människans dagar är som gräset,

hon blomstrar som en blomma på ängen;

16när vinden drar fram över den är den borta,

och dess plats kommer inte ihåg den mer.

17Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

mot dem som fruktar honom,

och hans rättfärdighet till kommande generationer,

18till dem som håller hans förbund

och tänker på hans befallningar och följer dem.

19Herren har rest sin tron i himlen,

och han regerar över allt.

20Lova Herren, ni hans änglar, ni mäktiga,

som lyder och utför hans befallningar.

21Lova Herren, alla hans härskaror

som tjänar honom och gör hans vilja.

22Lova Herren, alla hans verk,

överallt där han härskar.

Lova Herren, min själ!