New International Reader's Version

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

I will praise the Lord.
    Deep down inside me, I will praise him.
    I will praise him, because his name is holy.
I will praise the Lord.
    I won’t forget anything he does for me.
He forgives all my sins.
    He heals all my sicknesses.
He saves my life from going down into the grave.
    His faithful and tender love makes me feel like a king.
He satisfies me with the good things I desire.
    Then I feel young and strong again, just like an eagle.

The Lord does what is right and fair
    for all who are treated badly.

He told Moses all about his plans.
    He let the people of Israel see his mighty acts.
The Lord is tender and kind. He is gracious.
    He is slow to get angry. He is full of love.
He won’t keep bringing charges against us.
    He won’t stay angry with us forever.
10 He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.
    He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.
11 He loves those who have respect for him.
    His love is as high as the heavens are above the earth.
12 He has removed our sins from us.
    He has removed them as far as the east is from the west.
13 A father is tender and kind to his children.
    In the same way, the Lord is tender and kind
    to those who have respect for him.
14 He knows what we are made of.
    He remembers that we are dust.
15 The life of human beings is like grass.
    People grow like the flowers in the field.
16 When the wind blows on them, they are gone.
    No one can tell that they had ever been there.
17 But the Lord’s love
    for those who have respect for him
    lasts for ever and ever.
Their children’s children will know
    that he always does what is right.
18 He always loves those who keep his covenant.
    He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19 The Lord has set up his throne in heaven.
    His kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you angels of his.
    Praise him, you mighty ones
    who carry out his orders and obey his word.
21 Praise the Lord, all you angels in heaven.
    Praise him, all you who serve him and do what he wants.
22 Let everything the Lord has made praise him
    everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!