New International Reader's Version

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

I will praise the Lord.
    Deep down inside me, I will praise him.
    I will praise him, because his name is holy.
I will praise the Lord.
    I won’t forget anything he does for me.
He forgives all my sins.
    He heals all my sicknesses.
He saves my life from going down into the grave.
    His faithful and tender love makes me feel like a king.
He satisfies me with the good things I desire.
    Then I feel young and strong again, just like an eagle.

The Lord does what is right and fair
    for all who are treated badly.

He told Moses all about his plans.
    He let the people of Israel see his mighty acts.
The Lord is tender and kind. He is gracious.
    He is slow to get angry. He is full of love.
He won’t keep bringing charges against us.
    He won’t stay angry with us forever.
10 He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.
    He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.
11 He loves those who have respect for him.
    His love is as high as the heavens are above the earth.
12 He has removed our sins from us.
    He has removed them as far as the east is from the west.
13 A father is tender and kind to his children.
    In the same way, the Lord is tender and kind
    to those who have respect for him.
14 He knows what we are made of.
    He remembers that we are dust.
15 The life of human beings is like grass.
    People grow like the flowers in the field.
16 When the wind blows on them, they are gone.
    No one can tell that they had ever been there.
17 But the Lord’s love
    for those who have respect for him
    lasts for ever and ever.
Their children’s children will know
    that he always does what is right.
18 He always loves those who keep his covenant.
    He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19 The Lord has set up his throne in heaven.
    His kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you angels of his.
    Praise him, you mighty ones
    who carry out his orders and obey his word.
21 Praise the Lord, all you angels in heaven.
    Praise him, all you who serve him and do what he wants.
22 Let everything the Lord has made praise him
    everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.