New International Reader's Version

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing about your love and fairness.
    Lord, I will sing praise to you.
I will be careful to lead a life
    that is without blame.
    When will you come and help me?

In my own home I will lead a life
    that is without blame.
    I won’t look at anything that is evil and call it good.

I hate the acts of people who aren’t faithful to you.
    I won’t have anything to do with those things.
I will stay away from those whose hearts are twisted.
    I won’t have anything to do with what is evil.

I will get rid of anyone
    who tells lies about their neighbor in secret.
I won’t put up with anyone
    whose eyes and heart are proud.

I will look with favor on the faithful people in the land.
    They will live with me.
    Those whose lives are without blame will serve me.

No one who lies and cheats
    will live in my house.
No one who tells lies
    will serve me.

Every morning I will get rid of
    all the sinful people in the land.
I will remove from the city of the Lord
    everyone who does what is evil.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.