New International Reader's Version

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing about your love and fairness.
    Lord, I will sing praise to you.
I will be careful to lead a life
    that is without blame.
    When will you come and help me?

In my own home I will lead a life
    that is without blame.
    I won’t look at anything that is evil and call it good.

I hate the acts of people who aren’t faithful to you.
    I won’t have anything to do with those things.
I will stay away from those whose hearts are twisted.
    I won’t have anything to do with what is evil.

I will get rid of anyone
    who tells lies about their neighbor in secret.
I won’t put up with anyone
    whose eyes and heart are proud.

I will look with favor on the faithful people in the land.
    They will live with me.
    Those whose lives are without blame will serve me.

No one who lies and cheats
    will live in my house.
No one who tells lies
    will serve me.

Every morning I will get rid of
    all the sinful people in the land.
I will remove from the city of the Lord
    everyone who does what is evil.

Het Boek

Psalmen 101

1Een psalm van David.

Ik wil een lied zingen
over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.
Voor U, Here, wil ik een psalm zingen.
Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.
Komt U naar mij toe?
Ik leef oprecht en eerlijk.
Ik denk niet aan onzuivere dingen.
Ik haat de levenswandel van de zondaars.
Daar houd ik mij verre van.
Iemand met een zondig hart
moet ver van mij wegblijven
en misdadigers wil ik niet kennen.
Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen,
wil ik vernietigen.
Wie hoogmoedig en trots is,
kan ik niet verdragen.
Ik ben op zoek naar eerlijke mensen,
die mogen bij mij wonen.
Wie zuiver leeft, mag mij dienen.
Bedriegers mogen niet in mijn huis komen
en leugenaars kan ik niet zien!
Elke dag opnieuw vernietig ik
de ongelovigen in dit land
en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.