New International Reader's Version

Psalm 10

Psalm 10

Lord, why are you so far away?
    Why do you hide yourself in times of trouble?

An evil person is proud and hunts down those who are weak.
    He catches weak people by making clever plans.
He brags about what his heart desires.
    He speaks well of those who always want more.
    He attacks the Lord with his words.
Because he is proud, that evil person doesn’t turn to the Lord.
    There is no room for God in any of his thoughts.
Everything always goes well for him.
    So he is proud.
He doesn’t want to have anything to do with God’s laws.
    He makes fun of all his enemies.
He says to himself, “I will always be secure.”
    He promises himself, “No one will ever harm me.”
His mouth is full of lies and warnings.
    With his tongue he speaks evil and makes trouble.

Sinful people hide and wait near the villages.
    From their hiding places they murder people who aren’t guilty.
    They watch in secret for those they want to attack.
They hide and wait like a lion in the bushes.
    From their hiding places they wait to catch those who are helpless.
    They catch them and drag them off in their nets.
10 Those they have attacked are beaten up. They fall to the ground.
    They fall because their attackers are too strong for them.
11 Sinful people say to themselves, “God will never notice.
    He covers his face. He never sees us.”

12 Lord, rise up! God, show your power!
    Don’t forget those who are helpless.
13 Why do sinful people attack you with their words?
    Why do they say to themselves,
    “He won’t hold us accountable”?
14 God, you see the problems of people in trouble.
    You take note of their pain. You do something about it.
So those who are attacked place themselves in your care.
    You help children whose fathers have died.
15 Take away the power of sinful people.
    Hold them accountable for the evil things they do.
    Uncover all the evil they have done.

16 The Lord is King for ever and ever.
    The nations will disappear from his land.
17 Lord, you hear the desires of those who are hurting.
    You cheer them up and give them hope.
    You listen to their cries.
18 You stand up for those whose fathers have died
    and for those who have been treated badly.
You do it so that mere human beings made of dust
    may not terrify others anymore.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 10

Pangamuyo para sa Bulig sang Ginoo

1Ginoo, ngaa bala kalayo sa imo?
Ngaa bala nagapanago ka sa tion sang kalisod?
Tungod sang pagkamatinaas-taason sang mga malaot, ginapaantos nila ang mga kubos.
Kabay pa nga matabo sa ila mismo ang ila ginaplano nga malain sa iban.
Kay ginapabugal nila ang ila malaot nga mga handom.
Sila nga mga dalok nagapakamalaot kag nagayaguta sa imo, Ginoo.[a]
Tungod sang pagkahambog nila nga mga malaot, wala sila nagadangop sa imo.
Wala gid sila nagahunahuna parte sa imo.
Mauswagon sila permi, kag ginabaliwala lang nila ang imo paghukom.
Ginahikayan pa nila ang tanan nila nga kaaway.
Nagahunahuna sila nga indi gid sila matublag,
kundi mangin malipayon sila permi kag wala sing malain nga matabo sa ila.
Ang ila ginahambal puro pagpasipala, binutig, kag pamahog.
Nagahambal man sila sing malain nga mga pulong nga makahalit sa iban.
Sa mga banwa nagahulat sila sa ila palanaguan nga nagabantay sa mga inosente nga magaagi agod patyon nila.
Nagahulat sila nga nagapalipod pareho sa leon agod dakpon ang mga kubos,
kag kon madakop na gani nila ginaguyod nila dayon.
10 Paagi sa ila kusog ginadugmok nila ang mga makaluluoy hasta nga indi na ini makabangon.
11 Nagahunahuna sila nga wala nagasapak ang Dios kag wala gid niya makita ang ila ginahimo.

12 Sige na Ginoong Dios, siluti na ang mga malaot!
Indi pagpabay-i ang mga kubos.
13 O Dios, ngaa nga ginayaguta ka sang mga malaot?
Nagasiling pa sila nga indi mo kuno sila pagsilutan.
14 Pero nakita mo ang mga nagaantos kag ang mga nalisdan,
kag handa ka sa pagbulig sa ila.
Nagadangop sa imo ang mga makaluluoy nga pareho sa mga ilo,
kag ginabuligan mo sila.
15 Dulaa ang kusog sang malaot nga mga tawo.
Siluti sila sa ila mga kalautan hasta nga untatan na nila ini.
16 Ginoo, hari ka sa wala sing katapusan.
Madula ang malaot nga mga nasyon sa kalibutan nga imo gintuga.
17 Nabatian mo, Ginoo, ang pangamuyo sang mga kubos.
Sabta ang ila pangamuyo kag palig-una sila.
18 Hatagi sang hustisya ang mga ilo kag mga ginapigos,
agod indi na sila pagpahugon sang tawo nga halin man lang sa duta.

Notas al pie

  1. 10:3 Sila… Ginoo: ukon, Ginapakamaayo nila ang mga dalok, pero ginayaguta ka nila, Ginoo.