New International Reader's Version

Psalm 1:1-6

Book I

Psalms 1–41

Psalm 1

1Blessed is the person who obeys the law of the Lord.

They don’t follow the advice of evil people.

They don’t make a habit of doing what sinners do.

They don’t join those who make fun of the Lord and his law.

2Instead, the law of the Lord gives them joy.

They think about his law day and night.

3That kind of person is like a tree that is planted near a stream of water.

It always bears its fruit at the right time.

Its leaves don’t dry up.

Everything godly people do turns out well.

4Sinful people are not like that at all.

They are like straw

that the wind blows away.

5When the Lord judges them, their life will come to an end.

Sinners won’t have any place among those who are godly.

6The Lord watches over the lives of godly people.

But the lives of sinful people will lead to their death.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 1:1-6

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.