New International Reader's Version

Obadiah

Obadiah’s Vision

This is the vision about Edom that Obadiah had.

Here is what the Lord and King says about Edom.

We’ve heard a message from the Lord.
    A messenger was sent to the nations.
The Lord told him to say,
    “Get up! Let us go and make war against Edom.”

The Lord says to Edom,

“I will make you weak among the nations.
    They will look down on you.
You live in the safety of the rocks.
    You make your home high up in the mountains.
    But your proud heart has tricked you.
So you say to yourself,
    ‘No one can bring me down to the ground.’
You have built your home as high as an eagle does.
    You have made your nest among the stars.
    But I will bring you down from there,”
    announces the Lord.
“Edom, suppose robbers came to you at night.
    They would steal only as much as they wanted.
Suppose grape pickers came to harvest your vines.
    They would still leave a few grapes.
    But you are facing horrible trouble!
People of Esau, everything will be taken away from you.
    Your hidden treasures will be stolen.
All those who are helping you
    will force you to leave your country.
    Your friends will trick you and overpower you.
Those who eat bread with you
    will set a trap for you.
    But you will not see it.”

Here is what the Lord announces. “At that time
    I will destroy the wise men of Edom.
I will wipe out the men of understanding
    in the mountains of Esau.
People of Teman, your soldiers will be terrified.
    Everyone in Esau’s mountains
    will be cut down by swords.
10 You did harmful things to the people of Jacob.
    They are your relatives.
So you will be covered with shame.
    You will be destroyed forever.
11 Outsiders entered the gates of Jerusalem.
    They cast lots to see what each one would get.
Strangers carried off its wealth.
    When that happened, you just stood there and did nothing.
    You were like one of them.
12 That was a time of trouble for your relatives.
    So you shouldn’t have been happy about what happened to them.
The people of Judah were destroyed.
    So you should not have been happy about it.
You should not have laughed at them so much
    when they were in trouble.
13 You should not have marched
    through the gates of my people’s city
    when they were in trouble.
You shouldn’t have been happy about what happened to them.
    You should not have stolen their wealth
    when they were in trouble.
14 You waited where the roads cross.
    You wanted to cut down those who were running away.
    You should not have done that.
You handed over to their enemies
    those who were still left alive.
You should not have done that.
    They were in trouble.

15 “The day of the Lord is near
    for all the nations.
Others will do to you
    what you have done to them.
You will be paid back
    for what you have done.
16 You Edomites made my holy mountain of Zion impure
    by drinking and celebrating there.
So all the nations will drink
    from the cup of my anger.
    And they will keep on drinking from it.
They will vanish.
    It will be as if they had never existed.
17 But on Mount Zion some of my people will be left alive.
    I will save them.
    Zion will be my holy mountain once again.
And the people of Jacob
    will again receive the land as their own.
18 They will be like a fire.
    Joseph’s people will be like a flame.
The nation of Edom will be like straw.
    Jacob’s people will set Edom on fire and burn it up.
No one will be left alive
    among Esau’s people.”
The Lord has spoken.

19 Israelites from the Negev Desert
    will take over Esau’s mountains.
Israelites from the western hills
    will possess the land of the Philistines.
They’ll take over the territories
    of Ephraim and Samaria.
Israelites from the tribe of Benjamin
    will possess the land of Gilead.
20 Some Israelites were forced to leave their homes.
    They’ll come back to Canaan and possess
    it all the way to the town of Zarephath.
Some people from Jerusalem were taken
    to the city of Sepharad.
They’ll return and possess
    the towns of the Negev Desert.
21 Leaders from Mount Zion will go
    and rule over the mountains of Esau.
    And the kingdom will belong to the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi