New International Reader's Version

Numbers 36:1-13

The Property Zelophehad’s Daughters Will Receive

1The heads of the families of Gilead came to Moses. Gilead was the son of Makir. The family heads were from the tribe of Manasseh. So they were in the family line of Joseph. They spoke to Moses in front of the leaders of the families of Israel. 2They said, “The Lord commanded you to give shares of the land to the Israelites. He told you to cast lots when you do it. At that time the Lord ordered you to give our brother Zelophehad’s share to his daughters. 3Suppose they marry men from other tribes in Israel. Then their share will be taken away from our family’s land. It will be added to the land of the tribe they marry into. So a part of the share given to us will be taken away. 4The Year of Jubilee for the Israelites will come. Then their share will be added to the land of the tribe they marry into. Their land will be taken away from the share given to our tribe.”

5Then the Lord gave a command to Moses. He told Moses to give an order to the Israelites. Moses said, “What the tribe in the family line of Joseph is saying is right. 6Here is what the Lord commands for Zelophehad’s daughters. They can marry anyone they want to. But they have to marry someone in their own family’s tribe. 7Property in Israel must not pass from one tribe to another. Everyone in Israel must keep their family’s share of their tribe’s land. 8Suppose a daughter in any tribe of Israel receives land from her parents. Then she must marry someone in her father’s family and tribe. In that way, every family’s share will remain in its family line in Israel. 9Property can’t pass from one tribe to another. Each tribe of Israel must keep the land it receives.”

10So Zelophehad’s daughters did just as the Lord commanded Moses. 11The names of the daughters were Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah and Noah. All of them married their cousins on their father’s side. 12They married men in the family line of Manasseh, the son of Joseph. So the land they received remained in their father’s family and tribe.

13These are the commands and rules the Lord gave through Moses. He gave them to the Israelites on the plains of Moab. They were by the Jordan River across from Jericho.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 36:1-13

Cazul fiicelor lui Țelofhad

(Num. 27:1-11)

1Căpeteniile familiilor din clanul urmașilor lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, care făceau parte din clanurile urmașilor lui Iosif, au venit și au vorbit înaintea lui Moise și a celorlalți conducători ai familiilor fiilor lui Israel.

2Ei au zis:

– Domnul i‑a poruncit stăpânului meu să dea fiilor lui Israel țara ca moștenire prin sorți. Și stăpânului meu i‑a fost poruncit de către Domnul să dea moștenirea fratelui nostru Țelofhad, fiicelor lui. 3Dar dacă ele se mărită cu bărbați din alte seminții ale fiilor lui Israel, atunci moștenirea lor va fi luată din moștenirea seminției noastre și adăugată seminției din care bărbatul face parte. Astfel, o parte din moștenirea noastră ne va fi luată. 4Și când va veni Anul de veselie pentru fiii lui Israel, moștenirea lor va fi adăugată seminției în care ele s‑au măritat și proprietatea va fi ștearsă astfel din moștenirea seminției părinților noștri.

5Moise le‑a poruncit fiilor lui Israel după cuvântul Domnului și le‑a zis:

– Ce spune seminția urmașilor lui Iosif este adevărat. 6Acesta este cuvântul pe care‑l poruncește Domnul fiicelor lui Țelofhad: „Să se mărite cu cine le place6 Lit.: [cu] cel ce este bun în ochii lor., dar să se mărite într‑un clan al seminției tatălui lor. 7Nicio moștenire a fiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare dintre fiii lui Israel să se țină strâns de moștenirea seminției părinților lui. 8Orice fată care are o moștenire în oricare din semințiile fiilor lui Israel, să se mărite cu cineva dintr‑un clan al seminției tatălui ei, pentru ca fiecare dintre fiii lui Israel să păstreze moștenirea părinților lui. 9Nicio moștenire nu va trece de la o seminție la alta, ci fiecare din semințiile fiilor lui Israel să‑și păstreze propria‑și moștenire.“

10Fiicele lui Țelofhad au făcut după porunca pe care Domnul i‑a dat‑o lui Moise. 11Fiicele lui Țelofhad – Mahla, Tirța, Hogla, Milca și Noa – s‑au măritat cu verișori din partea tatălui lor. 12Ele s‑au măritat în interiorul clanurilor urmașilor lui Manase, fiul lui Iosif, iar moștenirea lor a rămas în seminția clanului tatălui lor.

13Acestea sunt poruncile și judecățile pe care Domnul le‑a dat fiilor lui Israel, prin Moise, în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.