New International Reader's Version

Nahum 1:1-15

1Here is a prophecy the Lord gave Nahum, who was from the town of Elkosh. The prophecy came in a vision and is written in a book. The prophecy is about Nineveh.

The Lord Is Angry With Nineveh

2The Lord is a jealous God who punishes people.

He pays them back for the evil things they do.

He directs his anger against them.

The Lord punishes his enemies.

He holds his anger back

until the right time to use it.

3The Lord is slow to get angry.

But he is very powerful.

The Lord will not let guilty people go

without punishing them.

When he marches out, he stirs up winds and storms.

Clouds are the dust kicked up by his feet.

4He controls the seas. He dries them up.

He makes all the rivers run dry.

Bashan and Mount Carmel dry up.

The flowers in Lebanon fade.

5He causes the mountains to shake.

The hills melt away.

The earth trembles because he is there.

The world and all those who live in it also tremble.

6Who can stand firm when his anger burns?

Who can live when he is angry?

His anger blazes out like fire.

He smashes the rocks to pieces.

7The Lord is good.

When people are in trouble,

they can go to him for safety.

He takes good care of those

who trust in him.

8But he will destroy Nineveh

with a powerful flood.

He will chase his enemies

into the place of darkness.

9The Lord will put an end

to anything they plan against him.

He won’t allow Assyria to win the battle

over his people a second time.

10His enemies will be tangled up among thorns.

Their wine will make them drunk.

They’ll be burned up like dry straw.

11Nineveh, a king has marched out from you.

He makes evil plans against the Lord.

He thinks about how he can do what is wrong.

12The Lord says,

“His army has many soldiers.

Other nations are helping them.

But they will be destroyed and pass away.

Judah, I punished you.

But I will not do it anymore.

13Now I will break Assyria’s yoke off your neck.

I will tear off the ropes that hold you.”

14Nineveh, the Lord has given an order concerning you.

He has said, “You will not have any children

to carry on your name.

I will destroy the wooden and metal statues

that are in the temple of your gods.

I will get your grave ready for you.

You are worthless.”

15Look at the mountains of Judah!

I see a messenger running to bring good news!

He’s telling us that peace has come!

People of Judah, celebrate your feasts.

Carry out your promises.

The evil Assyrians won’t attack you again.

They’ll be completely destroyed.

Swedish Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

Herren ska döma Nineve

1Profetia om Nineve. Boken med en syn av Nahum från Elkosh.

2Herren är en svartsjuk, hämnande Gud,

Herren hämnas och är full av vrede.

Herren tar hämnd på sina motståndare

och behåller sin vrede mot sina fiender.

3Herren är sen till vrede

men stor i kraft,

han låter ingen gå ostraffad.

Herrens väg går fram i storm och oväder,

och molnen är dammet efter hans fötter.

4Han tillrättavisar havet,

han låter det torka ut

och floderna sina.

Bashan och Karmel vissnar,

och Libanons blomning tynar bort.

5Bergen skakar inför honom,

och höjderna smälter ner.

Jorden bävar inför honom,

världen och alla som bor där.

6Vem kan bestå inför hans förbittring?

Vem uthärdar hans brinnande vrede?

Hans vrede brinner som en eld,

och klipporna rämnar inför honom.

7Herren är god,

en fästning på nödens dag.

Han tar sig an dem

som tar sin tillflykt till honom.

8Men med en väldig flod

utplånar han Nineves plats.

Han förföljer sina fiender

ända in i mörkret.

9Vad ni än har för tankar mot Herren,

så ska han göra slut på dem.

Nöden ska inte komma två gånger.

10Som hopslingrade törnen

och druckna av vin

ska de brinna upp

som torr halm.1:10 Grundtextens innebörd är osäker.

11Från dig har det gått ut en man

med onda tankar mot Herren,

en ondskans rådgivare.

12Så säger Herren:

”Hur starka och många de än är

så ska de slås ner och förgås.

Jag har plågat dig, Juda,

men ska inte plåga dig mer.

13Nu ska jag bryta sönder det ok han lagt på dig

och slita av dina bojor.”

14Herren har gett en befallning om dig1:14 Syftar på den assyriske kungen.:

”Det ska inte finnas någon efterkommande

som för ditt namn vidare.

Ur ditt gudatempel ska jag förstöra

alla gudabilder, såväl skurna som gjutna,

och jag ska göra i ordning en grav åt dig,

för du är värdelös.”

15Se, över bergen stiger budbäraren fram

med goda nyheter

och förkunnar fred.

Fira dina högtider, Juda,

infria dina löften,

för den onde ska inte mer invadera dig;

han är fullständigt utplånad.