New International Reader's Version

Nahum 1

1Here is a prophecy the Lord gave Nahum, who was from the town of Elkosh. The prophecy came in a vision and is written in a book. The prophecy is about Nineveh.

The Lord Is Angry With Nineveh

The Lord is a jealous God who punishes people.
    He pays them back for the evil things they do.
    He directs his anger against them.
The Lord punishes his enemies.
    He holds his anger back
    until the right time to use it.
The Lord is slow to get angry.
    But he is very powerful.
The Lord will not let guilty people go
    without punishing them.
When he marches out, he stirs up winds and storms.
    Clouds are the dust kicked up by his feet.
He controls the seas. He dries them up.
    He makes all the rivers run dry.
Bashan and Mount Carmel dry up.
    The flowers in Lebanon fade.
He causes the mountains to shake.
    The hills melt away.
The earth trembles because he is there.
    The world and all those who live in it also tremble.
Who can stand firm when his anger burns?
    Who can live when he is angry?
His anger blazes out like fire.
    He smashes the rocks to pieces.

The Lord is good.
    When people are in trouble,
    they can go to him for safety.
He takes good care of those
    who trust in him.
But he will destroy Nineveh
    with a powerful flood.
He will chase his enemies
    into the place of darkness.

The Lord will put an end
    to anything they plan against him.
He won’t allow Assyria to win the battle
    over his people a second time.
10 His enemies will be tangled up among thorns.
    Their wine will make them drunk.
    They’ll be burned up like dry straw.
11 Nineveh, a king has marched out from you.
    He makes evil plans against the Lord.
    He thinks about how he can do what is wrong.

12 The Lord says,

“His army has many soldiers.
    Other nations are helping them.
    But they will be destroyed and pass away.
Judah, I punished you.
    But I will not do it anymore.
13 Now I will break Assyria’s yoke off your neck.
    I will tear off the ropes that hold you.”

14 Nineveh, the Lord has given an order concerning you.
    He has said, “You will not have any children
    to carry on your name.
I will destroy the wooden and metal statues
    that are in the temple of your gods.
I will get your grave ready for you.
    You are worthless.”

15 Look at the mountains of Judah!
    I see a messenger running to bring good news!
    He’s telling us that peace has come!
People of Judah, celebrate your feasts.
    Carry out your promises.
The evil Assyrians won’t attack you again.
    They’ll be completely destroyed.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)