New International Reader's Version

Nahum 1

1Here is a prophecy the Lord gave Nahum, who was from the town of Elkosh. The prophecy came in a vision and is written in a book. The prophecy is about Nineveh.

The Lord Is Angry With Nineveh

The Lord is a jealous God who punishes people.
    He pays them back for the evil things they do.
    He directs his anger against them.
The Lord punishes his enemies.
    He holds his anger back
    until the right time to use it.
The Lord is slow to get angry.
    But he is very powerful.
The Lord will not let guilty people go
    without punishing them.
When he marches out, he stirs up winds and storms.
    Clouds are the dust kicked up by his feet.
He controls the seas. He dries them up.
    He makes all the rivers run dry.
Bashan and Mount Carmel dry up.
    The flowers in Lebanon fade.
He causes the mountains to shake.
    The hills melt away.
The earth trembles because he is there.
    The world and all those who live in it also tremble.
Who can stand firm when his anger burns?
    Who can live when he is angry?
His anger blazes out like fire.
    He smashes the rocks to pieces.

The Lord is good.
    When people are in trouble,
    they can go to him for safety.
He takes good care of those
    who trust in him.
But he will destroy Nineveh
    with a powerful flood.
He will chase his enemies
    into the place of darkness.

The Lord will put an end
    to anything they plan against him.
He won’t allow Assyria to win the battle
    over his people a second time.
10 His enemies will be tangled up among thorns.
    Their wine will make them drunk.
    They’ll be burned up like dry straw.
11 Nineveh, a king has marched out from you.
    He makes evil plans against the Lord.
    He thinks about how he can do what is wrong.

12 The Lord says,

“His army has many soldiers.
    Other nations are helping them.
    But they will be destroyed and pass away.
Judah, I punished you.
    But I will not do it anymore.
13 Now I will break Assyria’s yoke off your neck.
    I will tear off the ropes that hold you.”

14 Nineveh, the Lord has given an order concerning you.
    He has said, “You will not have any children
    to carry on your name.
I will destroy the wooden and metal statues
    that are in the temple of your gods.
I will get your grave ready for you.
    You are worthless.”

15 Look at the mountains of Judah!
    I see a messenger running to bring good news!
    He’s telling us that peace has come!
People of Judah, celebrate your feasts.
    Carry out your promises.
The evil Assyrians won’t attack you again.
    They’ll be completely destroyed.

Bibelen på hverdagsdansk

Nahum 1

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

Herren er en nidkær Gud,
    som straffer fjendens ondskab.
Han er ikke bange for at vise sin vrede
    og afsige en hård dom over sine modstandere.
Der skal meget til, før han bliver vred,
    men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.
Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,
    stormskyerne er som støv fra hans fødder.
Når han truer ad havet, tørrer det ud,
    han tørlægger alle floder.
Bashans og Karmels frodige marker svides af,
    og blomsterne visner i Libanons bjerge.
Når Herren rykker frem, skælver bjergene,
    og højene dukker sig,
hele jorden bæver,
    og alle dens indbyggere gyser.
Hvem kan holde stand mod hans vrede?
    Hvem kan standse hans harme?
Hans glødende vrede vælder frem som ild.
    Selv bjergene splintres i småstykker.

Men Herren er god mod dem, der søger ham,
    han værner dem mod deres fjender.
Han beskytter alle,
    der søger ly hos ham.
Men de, der sætter sig op imod ham,
    skyller han bort som med en flodbølge,
han driver sine fjender ind i dødens mørke.
    Tvivler I på Herrens magt?[a]
Han vil gøre fuldstændig ende på dem,
    så I ikke kommer i samme nødsituation igen.
10 De er som et sammenfiltret tjørnekrat,
    som drankere, der kun tænker på deres vin.
De bliver fuldstændigt tilintetgjort
    som en stubmark, der brændes af.
11 Fra dig, Nineve,[b] kom der en,
    der satte sig op mod Herren selv.
Han havde lagt onde planer,
12     men Herren siger til Juda:
„Selv om de har en stor og stærk hær,
    vil de blive klippet som får,
    og gå helt til grunde.
Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,
    men det gør jeg ikke igen.
13 Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,
    og sprænge de lænker, I sidder i.”
14 Og til Nineves konge siger Herren:
„Din kongeslægt skal uddø.
    Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.
Jeg gør graven klar til dig,
    for du er ikke bedre værd.”

Notas al pie

  1. 1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.
  2. 1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem.