New International Reader's Version

Mark 3

Jesus Heals on the Sabbath Day

1Another time Jesus went into the synagogue. A man with a weak and twisted hand was there. Some Pharisees were trying to find fault with Jesus. They watched him closely. They wanted to see if he would heal the man on the Sabbath day. Jesus spoke to the man with the weak and twisted hand. “Stand up in front of everyone,” he said.

Then Jesus asked them, “What does the Law say we should do on the Sabbath day? Should we do good? Or should we do evil? Should we save life? Or should we kill?” But no one answered.

Jesus looked around at them in anger. He was very upset because their hearts were stubborn. Then he said to the man, “Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand had become as good as new. Then the Pharisees went out and began to make plans with the Herodians. They wanted to kill Jesus.

Crowds Follow Jesus

Jesus went off to the Sea of Galilee with his disciples. A large crowd from Galilee followed. People heard about all that Jesus was doing. And many came to him. They came from Judea, Jerusalem and Idumea. They came from the lands east of the Jordan River. And they came from the area around Tyre and Sidon. Because of the crowd, Jesus told his disciples to get a small boat ready for him. This would keep the people from crowding him. 10 Jesus had healed many people. So those who were sick were pushing forward to touch him. 11 When people controlled by evil spirits saw him, they fell down in front of him. The spirits shouted, “You are the Son of God!” 12 But Jesus ordered them not to tell people about him.

Jesus Appoints the Twelve Disciples

13 Jesus went up on a mountainside. He called for certain people to come to him, and they came. 14 He appointed 12 of them so that they would be with him. He would also send them out to preach. 15 And he gave them authority to drive out demons.

16 So Jesus appointed the 12 disciples.

Simon was one of them. Jesus gave him the name Peter.

17 There were James, son of Zebedee, and his brother John. Jesus gave them the name Boanerges. Boanerges means Sons of Thunder.

18 There were also Andrew,

Philip,

Bartholomew,

Matthew,

Thomas,

and James, son of Alphaeus.

And there were Thaddaeus

and Simon the Zealot.

19 Judas Iscariot was one of them too. He was the one who was later going to hand Jesus over to his enemies.

Jesus Is Accused by Teachers of the Law

20 Jesus entered a house. Again a crowd gathered. It was so large that Jesus and his disciples were not even able to eat. 21 His family heard about this. So they went to take charge of him. They said, “He is out of his mind.”

22 Some teachers of the law were there. They had come down from Jerusalem. They said, “He is controlled by Beelzebul! He is driving out demons by the power of the prince of demons.”

23 So Jesus called them over to him. He began to speak to them using stories. He said, “How can Satan drive out Satan? 24 If a kingdom fights against itself, it can’t stand. 25 If a family is divided, it can’t stand. 26 And if Satan fights against himself, and his helpers are divided, he can’t stand. That is the end of him. 27 In fact, none of you can enter a strong man’s house unless you tie him up first. Then you can steal things from his house. 28 What I’m about to tell you is true. Everyone’s sins and evil words against God will be forgiven. 29 But whoever speaks evil things against the Holy Spirit will never be forgiven. Their guilt will last forever.”

30 Jesus said this because the teachers of the law were saying, “He has an evil spirit.”

Jesus’ Mother and Brothers

31 Jesus’ mother and brothers came and stood outside. They sent someone in to get him. 32 A crowd was sitting around Jesus. They told him, “Your mother and your brothers are outside. They are looking for you.”

33 “Who is my mother? Who are my brothers?” he asked.

34 Then Jesus looked at the people sitting in a circle around him. He said, “Here is my mother! Here are my brothers! 35 Anyone who does what God wants is my brother or sister or mother.”

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 3

Isus iscjeljuje u subotu

1Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke.

Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu da ga mogu optužiti.

Isus pozove čovjeka da priđe i stane pred skup.

Zatim im reče: 'Znamo što nam naš zakon dopušta činiti subotom: dobro, a ne zlo. Dopušta nam spasiti život, a ne uništiti ga.' Šutjeli su.

Srdito ih pogleda duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca te reče čovjeku: 'Ispruži ruku!' On ju ispruži, a ruka mu ozdravi.

Farizeji se smjesta odu dogovoriti s herodovcima da ubiju Isusa.

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje,

Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti.

Isus reče učenicima da mu dovezu čamac koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega.

10 Toga je dana mnoge iscijelio pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika pokušavajući ga dotaknuti.

11 Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali: 'Ti si Božji Sin!'

12 A on im je oštro zabranjivao da ga očituju.

Isus izabira dvanaestoricu apostola

13 Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže te oni dođu.

14 Od njih odabere dvanaestoricu apostola da ga prate, da ih šalje propovijedati

15 i da imaju vlast istjerivati zloduhe.

16 Evo imena Dvanaestorice što ih je izabrao:
    Šimun (kojemu je nadjenuo ime Petar),

17 Jakov i Ivan
    (Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Sinovi groma[a]),

18 Andrija,
    Filip,
    Bartolomej,
    Matej,
    Toma,
    Jakov (Alfejev sin),
    Tadej,
    Šimun (član političke stranke koja se
            zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti) i

19 Juda Iškariotski (koji ga je poslije izdao).

Isus i knez zloduha

20 Kad se vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti.

21 Kad su za to čuli njegovi, dođu ga odvesti jer su govorili da je izvan sebe.

22 Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsjeo Beelzebub, knez zloduha, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe.

23 Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama: 'Kako može Sotona izgoniti Sotonu?

24 Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propast će.

25 Dom u kojemu vlada nesloga ne može se održati.

26 Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će opstati? Ne bi uspio u tome.

27 Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga a da ga najprije ne svežete. Tek ga tada možete orobiti.

28 Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula.

29 Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.

30 To im reče jer su govorili da ima nečistog duha.

Prava Isusova obitelj

31 Stigli su onamo njegova majka i braća te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima.

32 Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: 'Vani su ti majka, braća i sestre,[b] žele te vidjeti.'

33 On im odgovori: 'Tko mi je majka? Tko su mi braća?'

34 Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega, pa reče: 'Ovo su mi majka i braća!

35 Tko god tvori Božju volju, taj mi je brat, sestra i majka.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 3:17 U grčkome: Boanerges.
  2. Evanđelje po Marku 3:32 U nekim grčkim rukopisima ne piše: i sestre.