Malachi 4 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

Malachi 4:1-6

The Day of the Lord Is Coming

1“You can be sure the day of the Lord is coming. My anger will burn like a furnace. All those who are proud will be like straw. So will all those who do what is evil. The day that is coming will set them on fire,” says the Lord who rules over all. “Not even a root or a branch will be left to them. 2But here is what will happen for you who have respect for me. The sun that brings life will rise. Its rays will bring healing to my people. You will go out and leap for joy like calves that have just been fed. 3Then you will stomp on sinful people. They will be like ashes under your feet. That will happen on the day I judge,” says the Lord.

4“Remember the law my servant Moses gave you. Remember the rules and laws I gave him at Mount Horeb. They were for the whole nation of Israel.

5“I will send the prophet Elijah to you. He will come before the day of the Lord arrives. It will be a great and terrifying day. 6Elijah will bring peace between parents and their children. He will also bring peace between children and their parents. If that does not happen, I will come. And I will completely destroy the land.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Malaki 4:1-6

Siku Ya Bwana

14:1 Isa 2:12; 5:24; 1:31; 2Fal 10:11; Nah 1:10; Eze 17:8; Mt 3:10“Hakika siku inakuja, itawaka kama tanuru. Wote wenye kiburi na kila mtenda mabaya watakuwa mabua makavu, na siku ile inayokuja itawawasha moto,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote. “Hakuna mzizi wala tawi litakalosalia kwao. 24:2 Kum 28:58; 2Pet 1:19; Za 61:5; 111:9; 118:27; 2Nya 7:14; Ufu 14:1; 22:2; Isa 9:2; 45:8; 30:26; Lk 1:78; Efe 5:14; Mt 4:23Bali kwenu ninyi mnaoliheshimu Jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa yake. Nanyi mtatoka nje na kurukaruka kama ndama aliyeachiwa kutoka zizini. 34:3 Ay 40:12; Za 18:40-42; Eze 28:18; Mik 7:10Kisha ninyi mtawakanyaga waovu, nao watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu siku ile nitakayofanya mambo haya,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote.

44:4 Kum 28:61; 4:10; Za 147:19; Mt 5:17; 7:12; Rum 2:13; 4:15“Kumbukeni sheria ya mtumishi wangu Mose, amri na sheria nilizompa huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote.

54:5 1Fal 17:1; Yoe 2:31; Mt 11:14; 16:14“Tazama, nitawapelekea nabii Eliya kabla ya kuja siku ile iliyo kuu na ya kutisha ya Bwana. 64:6 Dan 9:26; Lk 19:27, 43; 21:20; Mk 13:14; Lk 1:17; Zek 5:3; Isa 11:4; Ufu 19:15; Kum 13:15; Yos 6:17; 23:15; 4:2Ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, la sivyo nitakuja na kuipiga nchi kwa laana.”