New International Reader's Version

Leviticus 5

1“ ‘Suppose someone has been called as a witness to something they have seen or learned about. Then if they do not tell what they know, they have sinned. And they will be held responsible for it.

“ ‘Or suppose someone touches something not “clean.” It could be the dead bodies of wild animals or of livestock. Or it could be the dead bodies of creatures that move along the ground. Even though those people are not aware that they touched them, they have become “unclean.” And they are guilty. Or suppose they touch something “unclean” that comes from a human being. It could be anything that would make them “unclean.” Suppose they are not aware that they touched it. When they find out about it, they will be guilty. Or suppose someone makes a promise to do something without thinking it through. It does not matter what they promised. It does not matter whether they made the promise without thinking about it carefully. And suppose they are not aware that they did not think it through. When they find out about it, they will be guilty. When someone is guilty in any of those ways, they must admit they have sinned. They must bring a sin offering to pay for the sin they have committed. They must bring to the Lord a female lamb or goat from the flock. The priest will sacrifice the animal. That will pay for the person’s sin.

“ ‘Suppose they can’t afford a lamb. Then they must get two doves or two young pigeons. They must bring them to the Lord to pay for their sin. One of them is for a sin offering. The other is for a burnt offering. They must bring them to the priest. The priest will offer the one for the sin offering first. He must twist its head. But he must not twist it off completely. Then he must splash some of the blood of the sin offering against the side of the altar. He must empty out the rest of the blood at the bottom of the altar. It is a sin offering. 10 Then the priest will offer the other bird as a burnt offering. He must do it in the way the law requires. That will pay for the sin they have committed. And they will be forgiven.

11 “ ‘But suppose they can’t afford two doves or two young pigeons. Then they must bring three and a half pounds of the finest flour as an offering for their sin. It is a sin offering. They must not put olive oil or incense on it. That is because it is a sin offering. 12 They must bring it to the priest. The priest must take a handful of it. He must burn that part on the altar. It will be a reminder that all good things come from the Lord. The priest must burn it on top of the food offerings presented to the Lord. It is a sin offering. 13 In that way the priest will pay for any of the sins they have committed. And they will be forgiven. The rest of the offering will belong to the priest. It is the same as in the case of the grain offering.’ ”

Rules for Guilt Offerings

14 The Lord spoke to Moses. He said, 15 “Suppose someone is unfaithful to me and sins. And they do it without meaning to. Here is how they sin against me or my priests. They refuse to give the priests one of the holy things set apart for them. Then they must bring me a ram from the flock. It must not have any flaws. It must be worth the required amount of silver. The silver must be weighed out in keeping with the standard weights that are used in the sacred tent. The ram is a guilt offering. It will pay for their sin. 16 They must also pay for the holy thing they refused to give. They must add a fifth of its value to it. They must give all of it to the priest. The priest will pay for their sin with the ram. It is a guilt offering. And they will be forgiven.

17 “Suppose someone sins by doing something I command them not to do. Even though they do not know it, they are guilty. They will be held responsible for it. 18 They must bring to the priest a ram from the flock as a guilt offering. It must not have any flaws. And it must be worth the required amount of money. The priest will sacrifice the animal. That will pay for what they have done wrong without meaning to. And they will be forgiven. 19 It is a guilt offering. They have been guilty of doing wrong against me.”

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 5

1Kon ang isa ka tawo indi magsugid sa korte parte sa mga butang nga iya nakita ukon nahibaluan, may salabton siya. Kon may ara nga nakatandog sang bisan ano nga butang nga ginakabig nga mahigko, pareho sang patay nga lawas sang mahigko nga mga sapat,[a] nakasala siya kag nangin mahigko siya,[b] bisan wala niya nahibaluan nga nakatandog gali siya. Kon nakatandog siya sang mahigko nga mga butang sang tawo[c] nga wala niya mahibalui, nga tungod sini nangin mahigko siya, nakasala siya kon mahibaluan na niya ini.

Kon ang isa ka tawo nagpanumpa nga pasapayan nga wala niya ginahunahuna, kag bisan maayo man ukon malain ang iya ginsumpa nga himuon, nakasala siya kon mahibaluan na niya ang iya ginhimo.

Kon nahibaluan sang tawo nga nakasala siya sa bisan diin sa sina nga mga butang, kinahanglan nga ituad niya ini. Kag bilang bayad sa sala nga iya nahimo, maghalad siya sa Ginoo sang isa ka babayi nga karnero ukon kanding bilang halad sa pagpakatinlo. Ihalad ini sang pari para matubos siya sa iya nga sala.

Pero kon indi siya makasarang maghalad sang karnero ukon kanding, maghalad na lang siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo bilang bayad niya sa iya nga sala: ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Dal-on niya ini sa pari kag unahon halad sang pari ang halad sa pagpakatinlo. Lubagon sang pari ang liog sini, pero indi lang niya pag-utdon. Kag iwisik-wisik niya ang iban nga dugo sini sa kilid sang halaran, kag ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. Halad ini sa pagpakatinlo. 10 Ihalad man dayon sang pari ang isa pa ka halad nga ginasunog, suno sa paagi sang paghalad sini. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

11 Pero kon indi siya makasarang maghalad sang duha ka pating ukon duha ka tukmo, maghalad na lang siya sang duha ka kilo nga harina nga maayo nga klase. Kinahanglan nga indi niya ini pagbutangan sang mantika kag insenso kay halad ini sa pagpakatinlo, kag indi halad nga regalo. 12 Dal-on niya ini sa pari kag buhinan ini sang pari sing isa ka hakop bilang pagdumdom sa Ginoo. Ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran upod sa iban pa nga mga halad sa Ginoo nga paagi sa kalayo.[d] Halad ini sa pagpakatinlo. 13 Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa bisan diin sadto nga mga sala nga iya nahimo kag patawaron siya sang Ginoo. Ang nabilin nga halad nga harina iya na sang pari, pareho man sa ginahimo sa halad nga regalo.

Ang Halad nga Bayad sa Sala

14 Naghatag pa gid ang Ginoo sang sini nga mga sugo kay Moises:

15 Kon ang isa ka tawo naglapas sa sugo sang Ginoo tungod kay wala niya mahatag ang butang nga para kuntani sa Ginoo, bisan indi niya hungod, kinahanglan nga maghalad siya sang lalaki nga karnero nga wala sing deperensya bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak[e] ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Halad ini nga bayad sa sala.[f] 16 Kinahanglan nga bayaran niya ang wala niya mahatag para sa Ginoo, kag dugangan pa gid niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Dayon ihatag niya ini tanan sa pari nga amo ang maghalad sang karnero para matubos siya sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

17 Kon ang isa ka tawo naglapas sa sugo sang Ginoo nga wala niya mahibalui, nakasala siya kag may salabton siya sa Ginoo. 18-19 Kon mahibaluan na niya nga nakasala siya, kinahanglan nga magdala siya sa pari sang lalaki nga karnero nga wala sing deperensya, nga ihalad niya bilang bayad sa iya nga sala. Ukon bayaran niya sang pilak ang bili sang karnero suno sa kabug-aton sang pilak sa kilohan sang mga pari. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya sala nga nahimo nga indi hungod kag patawaron siya sang Ginoo.

Notas al pie

  1. 5:2 mahigko nga mga sapat: buot silingon, mga sapat nga indi puwede kaunon ukon ihalad sa Ginoo. Tan-awa ang kapitulo 11.
  2. 5:2 nangin mahigko siya: buot silingon, indi siya takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  3. 5:3 mahigko nga mga butang sang tawo: Tan-awa ang kapitulo 12-15.
  4. 5:12 halad sa Ginoo nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  5. 5:15 pilak: sa English, silver.
  6. 5:15 Halad ini nga bayad sa sala: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.