New International Reader's Version

Leviticus 4

Rules for Sin Offerings

1The Lord spoke to Moses. He said, “Speak to the Israelites. Tell them, ‘Suppose someone sins without meaning to. And that person does something the Lord commands us not to do.

“ ‘Suppose it is the anointed priest who sins. And suppose he brings guilt on the people. Then he must bring a young bull to the Lord. It must not have any flaws. He must bring it as a sin offering for the sin he has committed. He must bring the bull to the entrance to the tent of meeting in the sight of the Lord. He must place his hand on its head. He must kill it there in the sight of the Lord. Then the anointed priest must take some of the bull’s blood. He must carry it into the tent of meeting. He must dip his finger into the blood. He must sprinkle some of it seven times in the sight of the Lord. He must do it in front of the curtain of the Most Holy Room. Then the priest must put some of the blood on the horns of the altar for burning incense. The horns stick out from the upper four corners of the altar. The incense burned on that altar has a sweet smell. The altar stands in front of the Lord in the tent of meeting. The priest must pour out the rest of the bull’s blood at the bottom of the altar for burnt offerings. That altar stands at the entrance to the tent. He must remove all the fat from the bull for the sin offering. It includes the fat that is connected to the inside parts. It includes both kidneys with the fat on them next to the lower back muscles. It also includes the long part of the liver. He must remove all of it together with the kidneys. 10 He must remove it in the same way the fat is removed from an ox sacrificed as a friendship offering. Then the priest must burn all of it on the altar for burnt offerings. 11 But the bull’s hide must be taken away. So must all its meat. So must its head and legs. And so must its inside parts and guts. 12 In other words, all the rest of the bull must be taken away. The priest must take it outside the camp. He must take it to a “clean” place. He must take it to the place where the ashes are thrown. Then he must burn it there in a wood fire on a pile of ashes.

13 “ ‘Or suppose the whole community of Israel sins without meaning to. They do something the Lord commands us not to do. Suppose they realize their guilt. 14 And suppose their sin becomes known. Then they must bring a young bull as a sin offering. They must offer it in front of the tent of meeting. 15 The elders of the community must place their hands on the bull’s head in the sight of the Lord. The bull must be killed in the sight of the Lord. 16 Then the anointed priest must take some of the bull’s blood into the tent of meeting. 17 He must dip his finger into the blood. He must sprinkle it seven times in the sight of the Lord. He must do it in front of the curtain. 18 He must put some of the blood on the horns that stick out from the upper four corners of the altar. The altar stands in front of the Lord in the tent of meeting. The priest must pour out the rest of the blood at the bottom of the altar for burnt offerings. That altar stands at the entrance to the tent. 19 He must remove all the fat from the bull. He must burn it on the altar. 20 He must do the same thing with that bull as he did with the bull for the sin offering. When he does, he will pay for the sin of the community. And they will be forgiven. 21 Then he must take the bull outside the camp. He must burn it just as he burned the first bull. It is the sin offering for the whole community.

22 “ ‘Or suppose a leader sins without meaning to. He disobeys any of the commands of the Lord his God. 23 And suppose he realizes his guilt and his sin becomes known. Then he must bring an offering. It must be a male goat. It must not have any flaws. 24 He must place his hand on the goat’s head. He must kill it. He must do it at the place where the animals for burnt offerings are killed in the sight of the Lord. His offering is a sin offering. 25 Then the priest must dip his finger into some of the blood of the sin offering. He must put it on the horns that stick out from the upper four corners of the altar for burnt offerings. He must pour out the rest of the blood at the bottom of the altar. 26 He must burn all the fat on the altar. He must burn it in the same way he burned the fat of the friendship offering. When he does, he will pay for the sin of the leader. And the leader will be forgiven.

27 “ ‘Or suppose someone in the community sins without meaning to. They disobey any of the Lord’s commands. 28 And suppose they realize their guilt and their sin becomes known. Then they must bring an offering for the sin they have committed. It must be a female goat. It must not have any flaws. 29 They must place their hand on the head of the animal for the sin offering. It must be killed at the place where the animals for burnt offerings are killed. 30 Then the priest must dip his finger into some of the blood. He must put it on the horns that stick out from the upper four corners of the altar for burnt offerings. He must pour out the rest of the blood at the bottom of the altar. 31 They must remove all the fat in the same way the fat is removed from the friendship offering. The priest must burn it on the altar. Its smell pleases the Lord. When the priest burns the offering, he will pay for their sin. And they will be forgiven.

32 “ ‘Suppose someone brings a lamb as their sin offering. Then they must bring a female animal. It must not have any flaws. 33 They must place their hand on its head. They must kill it as a sin offering. They must do it at the place where the animals for burnt offerings are killed. 34 Then the priest must dip his finger into some of the blood of the sin offering. He must put it on the horns that stick out from the upper four corners of the altar for burnt offerings. He must pour out the rest of the blood at the bottom of the altar. 35 They must remove all the fat in the same way the fat is removed from the lamb for the friendship offering. The priest must burn it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. When he does, he will pay for the sin they have committed. And they will be forgiven.

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 4

Ang Halad sa Pagpakatinlo

11-2 Nagsugo pa gid ang Ginoo kay Moises nga hambalon ang mga Israelinhon nga ang bisan sin-o nga nakalapas sang iya nga sugo nga indi hungod, kinahanglan amo ini ang iya himuon:

Kon ang pangulo nga pari nakasala nga indi niya hungod, kag tungod sini nadalahig ang mga tawo, maghalad siya sa Ginoo sang torite nga baka nga wala sing deperensya bilang halad sa pagpakatinlo. Dal-on niya ang baka sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang baka kag ihawon niya ini. Dayon magkuha ang pangulo nga pari sang dugo sang sadto nga baka kag dal-on niya sa sulod sang Tolda. Itum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag iwisik-wisik ini sing makapito ka beses sa atubangan sang kurtina nga nagatabon sa Labing Balaan nga Lugar, didto sa presensya sang Ginoo. Dayon lamhitan niya sang dugo ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran nga sulunugan sang insenso didto sa sulod sang Tolda nga sa diin ara ang presensya sang Ginoo. Ang nabilin nga dugo sang baka iula niya sa idalom sang halaran sang halad nga ginasunog. Ini nga halaran ara dampi sa puwertahan sang Tolda. Dayon kuhaon niya ang tanan nga sapay sa kasudlan sang baka, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang gamay nga parte sang atay. 10 (Amo man ini ang ginahimo sa sapat nga halad para sa maayo nga relasyon.) Dayon sunugon ini tanan sang pari sa halaran sang halad nga ginasunog. 11-12 Pero ang nabilin nga parte sang sapat, pareho sang panit, unod, ulo, mga tiil, kag ang kasudlan pati na ang sa sulod sang tinai, dal-on niya sa guwa sang kampo kag sunugon sa nagakalayo nga kahoy, didto sa lugar nga ginakabig nga matinlo nga ginaulaan sang abo.

13 Kon ang bug-os nga katilingban sang Israel nakalapas sa sugo sang Ginoo, pero indi nila hungod, nakasala gihapon sila bisan pa wala sila kahibalo sini. 14 Kon mahibaluan na nila nga nakasala gali sila, ang katilingban maghalad sang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo. Dal-on nila ini nga baka didto sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 15 Dayon itungtong sang mga manugdumala sang mga Israelinhon ang ila mga kamot sa ulo sang baka kag ihawon dayon nila ini sa presensya sang Ginoo. 16 Dayon magkuha ang pangulo nga pari sang dugo sang sadto nga baka kag dal-on niya sa sulod sang Tolda. 17 Itum-oy niya ang iya tudlo sa dugo kag iwisik-wisik ini sing makapito ka beses sa kurtina nga nagatabon sa Labing Balaan nga Lugar, didto sa presensya sang Ginoo. 18 Dayon lamhitan niya sang dugo ang mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran didto sa sulod sang Tolda nga sa diin ara ang presensya sang Ginoo. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran sang halad nga ginasunog. Ini nga halaran ara dampi sa puwertahan sang Tolda. 19-21 Kag himuon man niya sa sini nga baka ang pareho sa iya ginhimo sa sadto nga baka nga halad sa pagpakatinlo. Kuhaon niya ang tanan nga tambok sang baka kag sunugon sa halaran, kag dayon sunugon niya ang baka sa guwa sang kampo. Paagi sa sining himuon sang pangulo nga pari, matubos ang mga Israelinhon sa ila nga sala kag patawaron sila sang Ginoo. Amo ini ang halad sa pagpakatinlo para sa katilingban sang Israel.

22 Kon ang isa ka pangulo nakalapas sa sugo sang Ginoo nga iya Dios, pero indi niya hungod, nakasala gihapon siya. 23 Kon mahibaluan na niya nga nakasala gali siya, maghalad siya sang lalaki nga kanding nga wala sing deperensya. 24 Halad ini para sa iya nga pagpakatinlo. Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang kanding kag ihawon niya ini didto sa presensya sang Ginoo, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 25 Dayon itum-oy sang pari ang iya tudlo sa dugo sang kanding kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 26 Sunugon niya ang tanan nga tambok sa halaran pareho sa ginahimo sa tambok sang sapat nga halad para sa maayo nga relasyon. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang amo nga pangulo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

27 Kon ang isa sa inyo nakalapas sa sugo sang Ginoo, pero indi niya hungod, nakasala gihapon siya. 28 Kon mahibaluan na niya nga nakasala gali siya, maghalad siya sang babayi nga kanding nga wala sing deperensya para sa sala nga iya nahimo. 29 Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang sining halad sa pagpakatinlo, kag ihawon niya ini didto sa Tolda, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 30 Dayon itum-oy sang pari ang iya tudlo sa dugo sang kanding kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 31 Dayon kuhaon niya ang tanan nga tambok sang kanding pareho sa ginahimo sa sapat nga halad para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos sunugon niya ang tambok sa halaran bilang mahamot nga halad nga makapalipay sa Ginoo. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

32 Kon karnero ang ihalad sang tawo para sa iya pagpakatinlo, kinahanglan nga babayi ini nga wala sing deperensya. 33 Itungtong niya ang iya kamot sa ulo sang karnero kag ihawon ini didto sa Tolda, sa may lugar nga ginaihawan man sang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog. 34 Dayon itum-oy sang pari ang iya kamot sa dugo sang karnero kag ilamhit niya ini sa mga sulosungay nga mga pamusod sang halaran sang halad nga ginasunog. Ang nabilin nga dugo iula niya sa idalom sang halaran. 35 Dayon kuhaon niya ang tanan nga tambok sang karnero pareho sa ginahimo sa karnero nga halad para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos sunugon niya ang tambok sa halaran upod sa iban pa nga mga halad nga paagi sa kalayo[a] para sa Ginoo. Paagi sa sining himuon sang pari, matubos ang tawo sa iya nga sala kag patawaron siya sang Ginoo.

Notas al pie

  1. 4:35 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.