Leviticus 2 – NIRV & HTB

New International Reader’s Version

Leviticus 2:1-16

Rules for Grain Offerings

1“ ‘Suppose anyone brings a grain offering to the Lord. Then their offering must be made out of the finest flour. They must pour olive oil on it. They must also put incense on it. 2They must take it to the priests in Aaron’s family line. A priest must take a handful of the flour and oil. He must mix them with all the incense. Then he must burn that part on the altar. It will be a reminder that all good things come from the Lord. It is a food offering. Its smell pleases the Lord. 3The rest of the grain offering belongs to Aaron and to the priests in his family line. It is a very holy part of the food offerings presented to the Lord.

4“ ‘If you bring a grain offering baked in an oven, make it out of the finest flour. It can be thick loaves of bread made without yeast. Mix them with olive oil. Or it can be thin loaves of bread that are made without yeast. Spread olive oil on them. 5If your grain offering is cooked on a metal plate, make your offering out of the finest flour. Mix it with oil. Make it without yeast. 6Break it into pieces. Pour oil on it. It is a grain offering. 7If your grain offering is cooked in a pan, make your offering out of the finest flour and some olive oil. 8Bring to the Lord your grain offering made out of all these things. Give it to the priest. He must take it to the altar. 9All good things come from the Lord. The priest must take out the part of the grain offering that reminds you of this. He must burn it on the altar. It is a food offering. Its smell pleases the Lord. 10The rest of the grain offering belongs to Aaron and the priests in his family line. It is a very holy part of the food offerings presented to the Lord.

11“ ‘Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast. You must not add any yeast or honey to a food offering presented to the Lord. 12You can bring them to the Lord as an offering of the first share of food you gather or produce. But they must not be offered on the altar as a pleasant smell. 13Put salt on all your grain offerings. Salt stands for the lasting covenant between you and your God. So do not leave it out of your grain offerings. Add salt to all your offerings.

14“ ‘Suppose you bring to the Lord a grain offering of the first share of your food. Then offer crushed heads of your first grain that have been cooked in fire. 15Put olive oil and incense on the grain. It is a grain offering. 16The priest must burn part of the crushed grain and the oil. It will remind you that all good things come from the Lord. The priest must burn it together with all the incense. It is a food offering presented to the Lord.

Het Boek

Leviticus 2:1-16

Het spijsoffer

1‘Wanneer iemand de Here een spijsoffer wil brengen, moet hij dat doen met fijn meel, waar hij olie overheen giet en wierook aan toevoegt. 2Hij moet een handvol meel met olie en de daarbij behorende wierook aan de priester geven, die dat als gedenkoffer op het altaar in rook zal laten opgaan als een brandoffer dat aangenaam is voor de Here. 3De rest van het spijsoffer is bestemd voor het levensonderhoud van Aäron en zijn zonen, als het allerheiligste van de brandoffers voor de Here. 4Als gebakken brood als een offer aan de Here wordt gebracht, moet het zijn gemaakt van meelbloem aangemaakt met olie, maar het moet ongezuurd zijn. Ook dunne ongezuurde koeken, bestreken met olie, mogen als offer worden gebruikt. 5Als het offer een product van de bakplaat is, moet het van meelbloem zijn, aangemaakt met olie en ongezuurd. 6Breek het in stukken en giet er olie overheen, het is een spijsoffer. 7Als het offer is gekookt in een pan, moet het ook van een mengsel van fijn meel en olie zijn gemaakt. 8Hoe het ook is klaargemaakt—gebakken, geroosterd of gekookt—het offer moet naar de priester worden gebracht, die het naar het altaar zal brengen om het aan de Here te tonen. 9De priester zal slechts een deel van het spijsoffer op het altaar verbranden, maar het hele offer zal de Here welgevallig zijn. 10De rest van het spijsoffer is voor Aäron en zijn zonen als het allerheiligste van de brandoffers voor de Here.

11Zuurdeeg en honing mogen niet als ingrediënten zijn verwerkt in brandoffers aan de Here. Gebruik daarom ook geen zuurdeeg in de spijsoffers. 12Gezuurd brood en honing mogen wel worden gebruikt als dankoffers in de oogsttijd, maar niet als brandoffers. 13Aan elk spijsoffer moet zout worden toegevoegd, omdat zout dient als een herinnering aan Gods verbond.

14Als iemand een spijsoffer brengt van de eerste opbrengst van zijn land, moet hij de graankorrels van de aren halen, deze fijnwrijven en op het vuur roosteren. 15Daarna kunnen ze aan de Here worden geofferd. Giet er olie overheen en leg er wierook bij, want het is een spijsoffer. 16Daarna zal de priester een deel van het geroosterde graan met de olie en al de wierook verbranden en als gedenkoffer in rook doen opgaan. Zo wordt het een brandoffer voor de Here.’