New International Reader's Version

Joshua 1:1-18

Joshua Becomes Israel’s Leader

1Moses, the servant of the Lord, died. After that, the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Joshua was Moses’ helper. The Lord said to Joshua, 2“My servant Moses is dead. Now then, I want you and all these people to get ready to go across the Jordan River. I want all of you to go into the land I am about to give to the Israelites. 3I will give all of you every place you walk on, just as I promised Moses. 4Your territory will reach from the Negev Desert all the way to Lebanon. The great Euphrates River will be to the east. The Mediterranean Sea will be to the west. Your territory will include all the Hittite country. 5Joshua, no one will be able to oppose you as long as you live. I will be with you, just as I was with Moses. I will never leave you. I will never desert you. 6Be strong and brave. You will lead these people. They will take the land as their very own. It is the land I promised to give their people of long ago.

7“Be strong and very brave. Make sure you obey the whole law my servant Moses gave you. Do not turn away from it to the right or the left. Then you will have success everywhere you go. 8Never stop reading this Book of the Law. Day and night you must think about what it says. Make sure you do everything written in it. Then things will go well with you. And you will have great success. 9Here is what I am commanding you to do. Be strong and brave. Do not be afraid. Do not lose hope. I am the Lord your God. I will be with you everywhere you go.”

10So Joshua gave orders to the officers of the people. He said, 11“Go through the camp. Tell the people, ‘Get your supplies ready. Three days from now you will go across the Jordan River right here. You will go in and take over the land. The Lord your God is giving it to you as your very own.’ ”

12Joshua also spoke to the tribes of Reuben and Gad and half of the tribe of Manasseh. He said to them, 13“Remember what Moses, the servant of the Lord, commanded you. He said, ‘The Lord your God is giving you this land. It’s a place where you can make your homes and live in peace and rest.’ 14Your wives, children and livestock can stay here east of the Jordan River. Moses gave you this land. But all your fighting men must get ready for battle. They must go across ahead of the other tribes. You must help them 15until the Lord gives them rest. In the same way, he has already given you rest. You must help them until they also have taken over their land. It’s the land the Lord your God is giving them. After that, you can come back here. Then you can live in your own land. It’s the land that Moses, the servant of the Lord, gave you east of the Jordan River. It’s toward the sunrise.”

16Then the tribes of Reuben and Gad and half of the tribe of Manasseh answered Joshua. They said, “We’ll do what you have commanded us to do. We’ll go where you send us. 17We obeyed Moses completely. And we’ll obey you just as completely. But may the Lord your God be with you, just as he was with Moses. 18Suppose people question your authority. And suppose they refuse to obey anything you command them to do. Then they will be put to death. Just be strong and brave!”

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 1:1-18

Iosua – noul conducător al lui Israel

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i‑a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând:

2„Moise, robul Meu, a murit. Acum deci ridică‑te, traversează Iordanul, tu împreună cu tot poporul acesta, spre țara pe care o dau fiilor lui Israel. 3Vă voi da orice teritoriu peste care va călca talpa piciorului vostru, întocmai cum i‑am promis lui Moise. 4Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban și de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată țara hitiților, până la Marea cea Mare4 Marea Mediterană., în apus. 5Niciun om nu‑ți va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot așa voi fi și cu tine! Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi!

6Fii tare și curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor țara pe care am jurat că le‑o voi da părinților lor. 7Fii deci tare și foarte curajos, veghind să împlinești toată Legea pe care ți‑a poruncit‑o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. 8Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera! 9Oare nu Eu ți‑am poruncit: fii tare și curajos! Nu te îngrozi și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10Iosua le‑a poruncit supraveghetorilor poporului, zicând: 11„Treceți prin tabără și porunciți poporului, zicând: «Pregătiți‑vă provizii, căci peste trei zile veți traversa Iordanul ca să intrați și să luați în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v‑o dă ca moștenire.»“

12Iosua le‑a zis rubeniților, gadiților și unei jumătăți a seminției lui Manase:

13– Aduceți‑vă aminte ce v‑a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă și vă dă țara aceasta.“ 14Prin urmare, soțiile voastre, copiii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v‑a dat‑o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toți războinicii viteji să traverseze înarmați înaintea fraților voștri ca să‑i ajute, 15până când Domnul, Dumnezeul vostru, va da odihnă fraților voștri asemenea vouă și până când vor lua și ei în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le‑o dă. După aceea vă veți întoarce să stăpâniți țara care v‑a fost dată ca moștenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.

16Ei i‑au răspuns lui Iosua, zicând:

– Vom face tot ceea ce ne‑ai poruncit și vom merge oriunde ne vei trimite! 17Te vom asculta tot așa cum l‑am ascultat și pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, și cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le poruncești, va fi omorât. Tu însă fii tare și curajos!