New International Reader's Version

Job 38

The Lord Speaks

1The Lord spoke to Job out of a storm. He said,

“Who do you think you are to disagree with my plans?
    You do not know what you are talking about.
Get ready to stand up for yourself.
    I will ask you some questions.
    Then I want you to answer me.

“Where were you when I laid the earth’s foundation?
    Tell me, if you know.
Who measured it? I am sure you know!
    Who stretched a measuring line across it?
What was it built on?
    Who laid its most important stone?
When it happened, the morning stars sang together.
    All the angels shouted with joy.

“Who created the ocean?
    Who caused it to be born?
I put clouds over it as if they were its clothes.
    I wrapped it in thick darkness.
10 I set limits for it.
    I put its doors and metal bars in place.
11 I said, ‘You can come this far.
    But you can’t come any farther.
    Here is where your proud waves have to stop.’

12 “Job, have you ever commanded the morning to come?
    Have you ever shown the sun where to rise?
13 The daylight takes the earth by its edges
    as if it were a blanket.
    Then it shakes sinful people out of it.
14 The earth takes shape like clay stamped with an official’s mark.
    Its features stand out
    like the different parts of your clothes.
15 Sinners would rather have darkness than light.
    When the light comes, their power is broken.

16 “Have you traveled to the springs at the bottom of the ocean?
    Have you walked in its deepest parts?
17 Have the gates of death been shown to you?
    Have you seen the gates of the deepest darkness?
18 Do you understand how big the earth is?
    Tell me, if you know all these things.

19 “Where does light come from?
    And where does darkness live?
20 Can you take them to their places?
    Do you know the paths to their houses?
21 I am sure you know! After all, you were already born!
    You have lived so many years!

22 “Have you entered the places where the snow is kept?
    Have you seen the storerooms for the hail?
23 I store up snow and hail for times of trouble.
    I keep them for days of war and battle.
24 Where does lightning come from?
    Where do the east winds live that blow across the earth?
25 Who tells the rain where it should fall?
    Who makes paths for the thunderstorms?
26 They bring water to places where no one lives.
    They water deserts that do not have anyone in them.
27 They satisfy the needs of dry and empty lands.
    They make grass start growing there.
28 Does the rain have a father?
    Who is the father of the drops of dew?
29 Does the ice have a mother?
    Who is the mother of the frost from the heavens?
30 The waters become as hard as stone.
    The surface of the ocean freezes over.

31 “Can you tie up the cords of the Pleiades?
    Can you untie the belt that Orion wears?
32 Can you bring out all the stars in their seasons?
    Can you lead out the Big Dipper and the Little Dipper?
33 Do you know the laws that govern the heavens?
    Can you rule over the earth the way I do?

34 “Can you give orders to the clouds?
    Can you make them pour rain down on you?
35 Do you send the lightning bolts on their way?
    Do they report to you, ‘Here we are’?
36 Who gives the ibis wisdom?
    Who gives the rooster understanding?
37 Who is wise enough to count the clouds?
    Who can tip over the water jars of the heavens?
38 I tip them over when the ground becomes hard.
    I do it when the dirt sticks together.

39 “Do you hunt for food for mother lions?
    Do you satisfy the hunger of their cubs?
40 Some of them lie low in their dens.
    Others lie waiting in the bushes.
41 Who provides food for ravens
    when their babies cry out to me?
    They wander around because they do not have anything to eat.

Ang Pulong Sang Dios

Job 38

Naghambal ang Dios

1Dayon nagsabat ang Ginoo kay Job halin sa buhawi, “Sin-o ka nga magpangduhaduha sang akon kaalam? Ang imo mga ginapanghambal nagapakita lang nga wala ka sing may nahibaluan. Karon, ihanda ang imo kaugalingon, kag sabta ang akon mga pamangkot. Sa diin ka bala sang ginhimo ko ang pundasyon sang kalibutan? Sugiri ako kon may nahibaluan ka. Nakahibalo ka bala kon sin-o ang nagbuot sang kadakuon sang sini nga pundasyon ukon ang nagtakos sini? Nakahibalo ka man bala! Ano bala ang nagasuportar sa pundasyon sang kalibutan? Kag sin-o ang nagbutang sang sini nga pundasyon samtang nagakinanta sing tingob ang mga bituon sa kaagahon kag nagahinugyaw sa kalipay ang tanan nga anghel?[a] Sin-o bala ang nagpat-od sang dulunan sang dagat sang magsagawak ini halin sa kadadalman? Ako ang nagtabon sa dagat sang mga panganod kag sang kadulom. 10 Ginbutangan ko sang dulunan ang dagat; daw pareho lang nga ginsiradhan ko ini kag gintrangkahan. 11 Ginsilingan ko ang dagat, ‘Hasta ka lang diri kag indi ka na maglapaw pa; hasta lang diri ang imo dalagko nga mga balod.’

12 Job, sa bilog mo nga kabuhi, nakasugo ka bala sa adlaw nga magbutlak sa kaagahon, 13 agod nga ang kasanag sini magasilak sa bug-os nga kalibutan kag magapauntat sa kalautan nga ginahimo sa kagab-ihon? 14 Tungod sa kasanag sini, ang kalibutan maathag pareho sa marka sang selyo ukon sang pinil-an sang bayo. 15 Ang kasanag nagadisturbo sa mga malaot, kay indi sila makahalit sa iban.

16 “Nakakadto ka na bala sa mga tuburan sa kadadalman sang dagat ukon sa pinakamadalom nga bahin sang dagat? 17 Napakita na bala sa imo ang mga puwertahan pakadto sa madulom nga lugar sang mga patay? 18 Nakahibalo ka bala kon daw ano kadako sang kalibutan? Sugiri ako kon nahibaluan mo ini tanan! 19 Nakahibalo ka bala kon sa diin nagahalin ang kasanag ukon ang kadulom? 20 Kag mapabalik mo bala sila sa ila ginhalinan? 21 Nakahibalo ka man bala! Kay natawo ka man bala sang una pa kag dugay ka na sa kalibutan!

22 “Nakakadto ka na bala sa lugar nga ginahalinan sang snow ukon ulan nga yelo? 23 Ini nga mga yelo ginatigana ko para sa tion sang kagamo kag sa tion sang inaway. 24 Nakahibalo ka bala kon diin ang alagyan pakadto sa lugar nga ginahalinan sang kilat[b] ukon sa lugar nga ginahalinan sang hangin nga halin sa sidlangan? 25 Sin-o bala ang naghimo sang alagyan sang ulan kag sang bagyo? 26 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa desierto, sa lugar nga wala sing may nagaestar nga tawo? 27 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa kamingawan agod magtubo ang mga hilamon? 28 Sin-o bala ang ginhalinan[c] sang ulan, sang tun-og, 29 kag sang yelo nga halin sa langit? 30 Nagayelo ang tubig pareho katig-a sang bato, pati ang ibabaw nga bahin sang dagat. 31 Mahigot mo bala ukon mahubad ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Pleades kag Orion? 32 Matuytuyan mo bala ang mga bituon sa pagguwa sa ila husto nga tion? Matuytuyan mo man bala ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Dako kag Gamay nga mga Oso? 33 Nahibaluan mo bala ang mga sistema nga nagagahom sa kalangitan? Mapaluntad mo bala ina nga mga sistema diri sa kalibutan? [d] 34 Makamando ka bala sa mga panganod nga paulanan ka sing madamol? 35 Makasugo ka bala sa kilat sa pagkirab? Mapatuman mo bala ini sa imo? 36 Sin-o ang nagahatag sang kaalam kag pag-intiendi sa tawo?[e] 37 Sin-o bala ang maalam nga makaisip sang mga panganod? Sin-o bala ang makaula sang tubig halin sa langit 38 nga makapabilog sang yab-ok?

39 “Ikaw bala ang nagapangita sang kalan-on sang mga leon kag nagabusog sa ila 40 samtang nagahukmong sila sa ila mga palanaguan ukon sa mga kahoy-kahoy? 41 Sin-o bala ang nagapakaon sa mga uwak kon ginagutom sila kag kon ang ila mga buto mangayo sang pagkaon sa akon?

Notas al pie

  1. 38:7 tanan nga anghel: sa literal, tanan nga anak sang Dios.
  2. 38:24 kilat: ukon, kasanag.
  3. 38:28 ginhalinan: sa literal, amay.
  4. 38:33 sistema… kalangitan: Ang buot silingon sini mga laws of nature.
  5. 38:36 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.