New International Reader's Version

James 5:1-20

A Warning to Rich People

1You rich people, listen to me. Cry and weep, because you will soon be suffering. 2Your riches have rotted. Moths have eaten your clothes. 3Your gold and silver have lost their brightness. Their dullness will be a witness against you. Your wanting more and more will eat your body like fire. You have stored up riches in these last days. 4You have even failed to pay the workers who mowed your fields. Their pay is crying out against you. The cries of those who gathered the harvest have reached the ears of the Lord. He rules over all. 5You have lived an easy life on earth. You have given yourselves everything you wanted. You have made yourselves fat like cattle that will soon be butchered. 6You have judged and murdered people who aren’t guilty. And they weren’t even opposing you.

Be Patient When You Suffer

7Brothers and sisters, be patient until the Lord comes. See how the farmer waits for the land to produce its rich crop. See how patient the farmer is for the fall and spring rains. 8You too must be patient. You must remain strong. The Lord will soon come back. 9Brothers and sisters, don’t find fault with one another. If you do, you will be judged. And the Judge is standing at the door!

10Brothers and sisters, think about the prophets who spoke in the name of the Lord. They are an example of how to be patient when you suffer. 11As you know, we think that people who don’t give up are blessed. You have heard that Job was patient. And you have seen what the Lord finally did for him. The Lord is full of tender mercy and loving concern.

12My brothers and sisters, here is what is most important. Don’t make a promise by giving your word. Don’t promise by heaven or earth. And don’t promise by anything else to back up what you say. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” If you do more than this, you will be judged.

The Prayer of Faith

13Is anyone among you in trouble? Then that person should pray. Is anyone among you happy? Then that person should sing songs of praise. 14Is anyone among you sick? Then that person should send for the elders of the church to pray over them. They should ask the elders to anoint them with olive oil in the name of the Lord. 15The prayer offered by those who have faith will make the sick person well. The Lord will heal them. If they have sinned, they will be forgiven. 16So confess your sins to one another. Pray for one another so that you might be healed. The prayer of a godly person is powerful. Things happen because of it.

17Elijah was a human being, just as we are. He prayed hard that it wouldn’t rain. And it didn’t rain on the land for three and a half years. 18Then he prayed again. That time it rained. And the earth produced its crops.

19My brothers and sisters, suppose one of you wanders away from the truth. And suppose someone brings that person back. 20Then here is what I want you to remember. Anyone who keeps a sinner from going astray will save them from death. God will erase many sins by forgiving them.

Swedish Contemporary Bible

Jakob 5:1-20

Varning till rika människor

1Ni som är rika, gråt och jämra er över den olycka som ska drabba er. 2Er rikedom ska ruttna bort och era kläder ätas av mal. 3Ert guld och silver ska förstöras av rost. Rosten ska vittna mot er och er kropp brännas upp som av eld. Ni har samlat på er rikedomar för den sista tiden. 4Ni har undanhållit lönen för skördearbetarna på era åkrar. Nu ropar de, och skördearbetarnas rop har nått härskarornas5:4 Det hebreiska ordet Sevaot , som kan översättas härskarorna, har i den grekiska texten inte översatts utan bara transkriberats Sabaot. Herres öron.5:4 Jfr v. 2 samt 5 Mos 24:14-15. En sådan egoistisk livsstil förebådade i Gamla testamentet Guds kommande dom vid tidens slut. 5Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har ätit era hjärtan feta inför slakten.5:5 Jfr Jer 25:34. 6Ni har dömt och dödat den rättfärdige, han gjorde inte motstånd mot er.

Herren Jesus kommer snart tillbaka

7Syskon, vänta tåligt på att Herren ska komma tillbaka. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på skörden och ser fram emot höstregn och vårregn. 8Visa tålamod och styrk era hjärtan, ni också, för Herren kommer snart.

9Klaga inte på varandra, syskon, så att ni inte blir dömda. Domaren står redan utanför dörren.

10Syskon, ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme när det gäller att lida och visa tålamod. 11Vi prisar ju dem lyckliga som har hållit ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren lät hans liv sluta. Herren är full av medlidande och barmhärtighet.5:11 Jfr Job 42.

12Framför allt, mina syskon, svär inga eder, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte drabbas av domen.5:12 Jfr vad Jesus säger i Matt 5:33-37.

Bönens kraft

13Om någon av er får lida, ska han be. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger. 14Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.5:14 Olivolja var en välkänd medicin på den här tiden. Men här användes oljan antagligen som en symbol för att kraften från Herren Jesus skulle bota den sjuke. 15Deras bön, som bes i tro, ska göra den sjuke frisk, och Herren ska resa upp honom. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten. 16Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade.5:16 Förutsättningen för att Gud ska bota en människa är att hon tror på honom och ber om förlåtelse för det onda hon har gjort. Det betyder inte att sjukdomen är ett straff från Gud. Jfr vad Jesus säger i Joh 9:2-3. Den rättfärdiges bön har stor verkan.

17Elia var en människa precis som vi. Men när han ivrigt bad att det inte skulle regna, då regnade det inte i landet på tre och ett halvt år. 18När han sedan bad igen, då kom regnet från himlen, och jorden gav sin skörd.5:18 Jfr 1 Kung 17:1; 18:41-45.

Rädda den som har kommit bort från Jesus

19Mina syskon, om någon av er har kommit bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20så ska ni veta att den som lyckas föra en syndare tillbaka från hans villoväg, han räddar den personen från döden och gör så att många synder blir förlåtna.