New International Reader's Version

James 5:1-20

A Warning to Rich People

1You rich people, listen to me. Cry and weep, because you will soon be suffering. 2Your riches have rotted. Moths have eaten your clothes. 3Your gold and silver have lost their brightness. Their dullness will be a witness against you. Your wanting more and more will eat your body like fire. You have stored up riches in these last days. 4You have even failed to pay the workers who mowed your fields. Their pay is crying out against you. The cries of those who gathered the harvest have reached the ears of the Lord. He rules over all. 5You have lived an easy life on earth. You have given yourselves everything you wanted. You have made yourselves fat like cattle that will soon be butchered. 6You have judged and murdered people who aren’t guilty. And they weren’t even opposing you.

Be Patient When You Suffer

7Brothers and sisters, be patient until the Lord comes. See how the farmer waits for the land to produce its rich crop. See how patient the farmer is for the fall and spring rains. 8You too must be patient. You must remain strong. The Lord will soon come back. 9Brothers and sisters, don’t find fault with one another. If you do, you will be judged. And the Judge is standing at the door!

10Brothers and sisters, think about the prophets who spoke in the name of the Lord. They are an example of how to be patient when you suffer. 11As you know, we think that people who don’t give up are blessed. You have heard that Job was patient. And you have seen what the Lord finally did for him. The Lord is full of tender mercy and loving concern.

12My brothers and sisters, here is what is most important. Don’t make a promise by giving your word. Don’t promise by heaven or earth. And don’t promise by anything else to back up what you say. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” If you do more than this, you will be judged.

The Prayer of Faith

13Is anyone among you in trouble? Then that person should pray. Is anyone among you happy? Then that person should sing songs of praise. 14Is anyone among you sick? Then that person should send for the elders of the church to pray over them. They should ask the elders to anoint them with olive oil in the name of the Lord. 15The prayer offered by those who have faith will make the sick person well. The Lord will heal them. If they have sinned, they will be forgiven. 16So confess your sins to one another. Pray for one another so that you might be healed. The prayer of a godly person is powerful. Things happen because of it.

17Elijah was a human being, just as we are. He prayed hard that it wouldn’t rain. And it didn’t rain on the land for three and a half years. 18Then he prayed again. That time it rained. And the earth produced its crops.

19My brothers and sisters, suppose one of you wanders away from the truth. And suppose someone brings that person back. 20Then here is what I want you to remember. Anyone who keeps a sinner from going astray will save them from death. God will erase many sins by forgiving them.

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 5:1-20

Avertizări pentru bogați

1Veniți acum voi, bogaților! Plângeți și jeliți‑vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. 4Iată că plata pe care le‑ați oprit‑o lucrătorilor ce v‑au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor4 Gr.: Kurios Sabaoth, care îl redă pe ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi la: (1) oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers.! 5Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri. V‑ați hrănit inimile într‑o zi de măcel. 6L‑ați condamnat, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivește.

Răbdare în suferință

7Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie7 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu‑se în aprilie.. 8Fiți și voi răbdători, întăriți‑vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul stă chiar la uși! 10Fraților, luați‑i ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv.

12Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr‑un alt fel de jurământ, ci „Da“ al vostru să fie „Da“, iar „Nu“ să fie „Nu“12 Sau: ci din partea voastră să fie „Da! Da!“ și „Nu! Nu!“, în sensul că, repetând, afirmația este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ., ca să nu cădeți sub judecată.

Rugăciunea făcută cu credință

13Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! 14Este vreunul dintre voi bolnav? Să‑i cheme pe bătrânii14 Sau: prezbiterii. bisericii, iar ei să se roage pentru el, ungându‑l cu ulei în Numele Domnului. 15Rugăciunea15 În acest context, termenului tradus în general prin rugăciune îi corespund termeni mai specializați, mai detaliați: euche (rugăciune de închinare către Dumnezeu), deesis (rugăciune de mijlocire; vezi v. 16, multă putere are rugăciunea…celui drept), proseuche (rugăciune de implorare). credinței îl va salva pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, i se va ierta. 16Așadar, mărturisiți‑vă păcatele unii altora și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în lucrarea ei. 17Ilie era un om obișnuit ca și noi.17 Sau: om de aceleași suferințe [trăiri] ca noi. El s‑a rugat17 Lit.: s‑a rugat cu rugăciune. În ebraică, acest idiom nu scoate în evidență acțiunea propriu-zisă, ci pune accentul pe intensitatea acesteia. În greacă lucrurile stau exact invers: aici nu se subliniază faptul că Ilie s‑a rugat cu ardoare, ci faptul că pur și simplu a decis să se roage. să nu plouă și n‑a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. 18S‑a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și‑a adus rodul.

19Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, 20să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.